Äitiyspakkaus, isyysvapaa, raskaustodistus... Raskausajasta ei selviä ilman pientä pyrähdystä byrokratiaviidakkoon.

Viimeksi päivitetty 29.9.2011

Isä voi lapsen syntymän jälkeen pitää isyysvapaan, joka on enintään noin 9 viikkoa eli 54 arkipäivää. Isä saa isyysrahaa enimmillään 54 arkipäivää. Isyysvapaan pitää olla pidettynä ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta.  Isyysrahaa haetaan viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta tai adoptiolapsen hoitoonottopäivästä on kulunut 2 vuotta. Perhe voi saada kotihoidon tukea ja isyysrahaa samaan aikaan.

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää eli reilut puoli vuotta. Vanhempainvapaalle voi jäädä äiti tai isä. Vanhemmat voivat myös olla vapaalla vuorotellen, mutta eivät yhtä aikaa (poikkeuksena monikkoperheet). Jos vapaa jaetaan, erillisiä jaksoja saa olla kummallakin enintään 2 ja niiden tulee kestää vähintään 12 arkipäivää.

Osittaista vanhempainvapaata isä ja äiti voivat pitää samaan aikaan, jolloin molemmat tekevät osa-aikatyötä ja saavat osittaista vanhempainrahaa.

Äitiysraha lasketaan verotietojen perusteella, niin kuin myös vanhempainraha ja isyysraha.

Vanhempainvapaan jälkeen 3-vuotiaan lapsen hoidosta Kela maksaa kotihoidon tukea. Sitä voi saada, kun alle 3-vuotiasta lasta hoitaa jompikumpi vanhemmista tai joku muu hoitaja, esim. mummo tai palkattu hoitaja. Ehtona on, ettei lapselle ole varattu kunnallista hoitopaikkaa.

Lisätietoa tuista ja vapaista saa Kelasta.

Mitä mieltä olet artikkelista?