Hääpäivä lähestyy ja vanhemmat päättävät ottaa merkkipäivän kunniaksi pienen irtioton arjesta kulttuurin merkeissä. Teatteriliput on ostettu, juhlavaatteet mietitty ja varaus illallisravintolaan tehty. Vain soitto isovanhemmille ja täydellinen ilta odottaa enää juhlijoitaan. Mutta isovanhemmat ovatkin varanneet matkan Espanjaan juuri samalle viikonlopulle! Onneksi juhlinnasta ei kuitenkaan tarvitse luopua, sillä lastenhoitopalveluita voi myös ostaa.

Viimeksi päivitetty 4.11.2014

Esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoidon välityspalvelu voi olla korvaamaton apu sosiaalisen tukiverkoston puuttuessa tai kun normaalit hoitojärjestelyt pettävät.


MAINOS | PAMPERS: Mitä kosketus merkitsee vauvalle?


 

MLL:n Varsinais-Suomen piirin Perhetoiminnan ohjaaja Sanna Merikallio-Tepponen kertoo, että palvelun välittämät hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä tai heillä on sosiaali- terveys- tai kasvatusalan koulutus. Osa hoitajista on alan opiskelijoita.

”MLL välittää hoitajia perheisiin ja huolehtii hoitajien kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Hoitajat eivät kuitenkaan ole työsuhteessa Mannerheimin lastensuojeluliittoon vaan perhe toimii työnantajana ja huolehtii kaikista työnantajatehtävistä. Työsuhde muodostuu siis perheen ja hoitajan välille.”

Tosinaan perheet arkailevatkin lastenhoitoavun palkkaamista hankalilta kuulostavien työnantajatehtävien vuoksi. Merikallio-Tepponen rohkaisee kuitenkin käyttämään palvelua.

”Työnantajavelvoitteet saattavat aluksi vaikuttaa monimutkaisilta, mutta niistä selviää kyllä melko helposti. MLL:n verkkosivuilta löytyvä välitysohjelma esimerkiksi laskee valmiiksi työntekijältä vähennettävän työeläkevakuutusmaksun.”

Työnantajavelvoitteiden lisäksi perheet saattavat miettiä, onko lapsille hyvä, että kotona käy aina eri hoitaja. Perheen on kuitenkin mahdollista pyytää hoitajaksi lapsille jo tutuksi tullutta hoitajaa. MLL pyrkii toteuttamaan toiveet mahdollisuuksien mukaan. Jotkin perheet ovatkin löytäneet välityspalvelun kautta vakihoitajan lapsilleen iltamenojensa ajaksi.

Lue myös: Itsetunnon portailla

Tilaa hoitaja ajoissa

Merikallio-Tepponen muistuttaa perheitä tekemään hoitajatilauksen tarpeeksi varhain.

”On suositeltavaa, että tilaus jätettäisiin 1-2 viikkoa ennen hoidon tarvetta. Mitä aikaisemmin perhe ilmoittaa tilauksen, sitä paremmin hoitaja löytyy perheelle.”

Esimerkiksi lapsen sairastuessa tai hoitotarpeen yllättäessä muuten, hoitajan voi saada lyhyelläkin varoitusajalla. Samalle päivälle hoitajaa ei aina kuitenkaan välttämättä löydy. Hoitajatilaus olisikin hyvä jättää viimeistään edellisenä päivänä kello 12 mennessä, jotta MLL ehtii käsitellä tilauksen.

Hoitoajoista voi sopia myös suoraan jo tutuksi tulleen hoitajan kanssa ja ilmoittaa hoitoajat järjestelmän kautta MLL:lle.

Hoitoapua on saatavissa myös yöaikaan.

”Hoitajan voi tilata mille vuorokauden ajalle tahansa, mutta tulee huomioida, että työaikalain mukaan alle 18-vuotiaan työaika päättyy viimeistään klo 23. Vanhemmilla työntekijöillä rajoitusta ei ole”, Merikallio-Tepponen sanoo.

MLL:n hoitajapalvelu

– Lastenhoitajia voi tilata niihin kuntiin, jotka avustavat lastenhoitotoimintaa. Tiedot sopimuskunnista löytyvät jokaisen MLL:n piirin nettisivuilta.

– Perhe voi rekisteröityä välitysohjelmaan verkossa osoitteessa: https://lastenhoito.mll.fi/client

– Hoitajalla saa olla enintään 4 lasta samaan aikaa hoidettavana.

– Hoitajan palkka 8,20e/tunti. Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 16,40e/tunti.

– Minimikorvaus 2 on tunnin palkka

– Perhe antaa maksun yhteydessä hoitajalle palkkatositteen.

– Perheen on huolehdittava hoitajan turvallisesta työmatkasta yöaikaan.

– Hoitaja huolehtii itse omista veroistaan ja niiden maksamisesta. Mikäli perhe maksaa samalle hoitajalle yli 1500 euroa/vuosi palkkaa, tulee perheen huolehtia ennakonpidätyksestä ja sosiaaliturvamaksuista.

– MLL:n verkkosivuilla on selkeät ohjeet perheen työnantajavelvoitteista.

Hoitajan tehtävät

Toisinaan perheet pohtivat, mitä kaikkea hoitajaa voi pyytää tekemään. Merikallio-Tepposen mukaan hoitajien tehtävä on ensisijaisesti hoitaa lapsia, eivätkä kodinhoidolliset tehtävät kuulu hoitajien toimenkuvaan. Esimerkiksi lapsen ruokien lämmittäminen ja omien sotkujen siivoaminen ovat kuitenkin osa hoitajan työtä.

Hoitaja ei myöskään tarjoa hoitopaikkaa lapselle, vaan perhe huolehtii sopivan hoitopaikan järjestämisestä. Useimmiten se on perheen oma koti, mutta myös muut hoitopaikat ovat mahdollisia.

”Hoitaja voi esimerkiksi ulkoilla lapsen kanssa pari tuntia puistossa. Koko päivän kestävä hoito ei voi kuitenkaan tapahtua sellaisessa paikassa, missä hoitajalla ja lapsella ei ole mahdollisuutta käydä wc:ssä ja ruokailla”, Merikallio-Tepponen sanoo.

Aina lastenhoito ei tapahdu vain yhdessä paikassa. Hoitaja voi auttaa myös lasten kuljettamisessa esimerkiksi päivähoidosta kotiin. Useimmiten matkat taitetaan kävellen, mutta tarpeen vaatiessa myös kulkuneuvojen käyttäminen on mahdollista. Kuljettamiseen liittyy kuitenkin tiettyjä ehtoja.

”Hoitaja ei kuljeta lasta perheen autolla, vaan käyttää joko omaa autoaan tai julkisia liikennevälineitä. Hoitajan kuljettaessa lasta omalla autollaan tulee asiasta tehdä kirjallinen kuljetuslupa”, Merikallio-Tepponen muistuttaa.

Ennen ja jälkeen hoidon

Ennen hoidon alkua perheiden kannattaa laatia selkeät hoito-ohjeet ja perehdyttää hoitaja tehtäviinsä. Esimerkiksi sairaan lapsen hoitoa varten pitää varautua normaalia tarkemmilla ohjeilla.

”Lähtökohtaisesti esimerkiksi lääkkeiden anto on perheen tehtävä. Mikäli hoitotapahtuman aikana on kuitenkin välttämätöntä antaa lapselle lääkettä, tulee perheen antaa kirjalliset ja selkeät ohjeet hoitajalle lääkkeenantoon”, Merikallio-Tepponen sanoo.

Hoitopäivän jälkeen vanhemmat maksavat hoitajalle palkan käteisellä ja antavat hoitajalle tositteen palkanmaksusta. Palkka maksetaan aina puolen tunnin tarkkuudella. Vuorokaudenaika vaikuttaa osaltaan myös perheen velvollisuuksiin työnantajana.

”Myöhään illalla ja yöllä päättyvissä hoidoissa tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta. Perhe voi joko tarjota hoitajalle kyydin kotiin tai maksaa hänelle taksikyydin. Päiväsaikaan perheen ei kuitenkaan tarvitse huolehtia hoitajan matkakustannuksista”, Merikallio-Tepponen kertoo.

Mitä mieltä olet artikkelista?