Yli puolet pienten lasten vanhemmista on miettinyt eroa jossain kohtaa nykyistä parisuhdettaan. Erityisesti pienten lasten vanhempia kuormittavat vähäinen yhteinen aika ja yksinäisyyden tunne.

Viimeksi päivitetty 16.1.2024

56 prosenttia pienten lasten vanhemmista kertoo harkinneensa eroa, ja useimmiten eroa on pohdittu vauvavuoden jälkeen.


 

 


Taustalla ovat erityisesti ajankäyttöongelmat ja niihin liittyvä tyytymättömyys: parisuhteelle on haaste, jos yhdessä käytetty aika on vähäistä. Yhteisen ajan puuttumisen lisäksi moni kokee, ettei aikaa riitä omalle hyvinvoinnille.

Tiedot käyvät ilmi Ensi- ja turvakotien liiton, Parisuhdekeskus Kataja ry:n ja Väestöliiton tekemästä kyselystä alle kouluikäisten lasten vanhemmille.

Läheisyyden puute erottaa, sitoutuneisuus yhdistää

Kyselyyn vastanneista neljännes oli eronnut lasten ollessa pieniä. Eropäätökseen vaikuttivat esimerkiksi kommunikaatiovaikeudet, tunneyhteyden, läheisyyden ja seksin puute sekä henkinen ja fyysinen väkivalta.

”Nämä eivät ole uusia ilmiöitä, mutta edelleen ajankohtaisia huolimatta siitä, kuinka yleisiä tiedämme niiden olevan. Julkinen järjestelmä ei kykene yksin vastaamaan perheiden avuntarpeeseen, vaan järjestöjen ja perhepalveluiden yhteistyötä tarvitaan”, Parisuhdekeskus Kataja ry:n asiantuntija Laura Huuskonen sanoo.

Sitoutuneisuus parisuhteeseen ja yhteiset lapset puolestaan ovat suurimpia tekijöitä, jotka saavat parit pysymään yhdessä.

Mistä apua parisuhteen ongelmiin?

Vain 7 prosenttia vastaajista koki, että parisuhteen ongelmiin on helppo hakea apua. Jopa kolmannes vastaajista oli jäänyt vaille kaipaamaansa tukea parisuhteeseen.

Kyselyyn vastanneet olivat hyödyntäneet eroa pohtiessaan muun muassa pari- ja yksilöterapiaa, perhetyötä ja vertaistukea.

”Palvelut näyttävät edelleen olevan vaikeasti saavutettavia tai niistä ei ole riittävästi tietoa. Parisuhdepuheen ylläpitäminen ja vanhempien rohkaiseminen tuen pariin on kaikkien perheitä kohtaavien ammattilaisten vastuulla. Parisuhteen voinnista ja tuen tarpeesta eron jälkeen tulisi kysyä palveluissa, joissa perheitä kohdataan; paitsi neuvolassa, myös muualla terveydenhuollossa, perheneuvolassa, perheiden kohtaamispaikoissa ja päiväkodeissakin”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Tanja Koskinen.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä kevään ja syksyn 2021 aikana. Kyselyyn vastasi 225 alle kouluikäisten lasten vanhempaa.

Apua erotilanteessa olevalle löytyy esimerkiksi verkkosivustolta https://apuaeroon.fi/

Lähde: STT

Mitä mieltä olet artikkelista?