Jos perheessä ei ole vain yhtä tietyn ikäistä lasta, vaan kaksoset tai kolmoset, leikki vanhemman kanssa jää usein vähemmälle. Sen vuoksi siihen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Erityislapset puolestaan leikkivät siinä missä toisetkin, mutta heitä saattavat hyödyttää erityisesti tiettyjä taitoja stimuloivat leikit.

Viimeksi päivitetty 29.5.2011

Kaksoset ja kolmoset

Kaksoset ja muut monikkolapset viettävät paljon aikaa yhdessä, eikä heillä usein ole juuri mahdollisuuttakaan olla yksinään tai yksin vanhempiensa kanssa.Yritä kuitenkin viettää myös hieman aikaa yksin yhden lapsen kanssa kerrallaan ja siten, että jokainen lapsi saisi olla kahden kesken myös kummankin vanhempansa kanssa. .

Monikkolapsikin on yksilö

Leikkiessäsi monikkolapsen kanssa muista ajatella häntä yksilönä. Mikäli lapsi osoittaa kiinnostusta jotakin asiaa kohtaan, kannusta lasta mielenkiinnon kohteen pariin, vaikka kaksoisveli tai -sisko ei olisikaan kiinnostunut samasta asiasta.

Kannusta myös muita ihmisiä kohtelemaan lapsia yksilöinä eikä kokonaisuutena.

Monikkolasten ensimmäinen vuosi

Ensimmäisen vuoden aikana kiinnität eniten huomiota lasten fyysisiin ja tunnepitoisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin.

Kolmen kuukauden iässä lapset alkavat toisiaan fyysisesti. Myöhemmin he nipistävät toisiaan, nahistelevat ja riitelevät leluista. Kaksoset ja muut monikkolapset oppivat muita lapsia aiemmin jakamaan tavaroitaan ja suhtautumaan muihin ihmisiin.

Ikiomat lelut tärkeitä

Monikkolapsille on tärkeää, että heillä on myös ikiomia leluja sisaruksen kanssa jaettavien lelujen lisäksi.

Voikin olla järkevää hankkia leluja, joilla useampi lapsi voi leikkiä samanaikaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi kaksipuolinen liitutaulu, rakennuspalikat, leikkitalo, kiikkulauta ja radiopuhelimet.

Erityislapset tarvitsevat tukea

Läheiset aikuiset ovat erityisen tärkeitä erityislapsille, joilla on toiminta- ja kehityshäiriöitä. Erityislapsen vanhempana oleminen saattaa olla erittäin vaativaa ja siksi on tärkeää, että perhe saa tukea ja apua arjessa.

Lapsi, jolla on puhe- tai motorisen kehityksen viivästymä, tai joka on näkö-, kuulo- tai liikuntavammainen tai muulla tapaa toimintavammainen, saattaa saada parannusta elämänlaatuunsa leikin avulla. Leikki antaa lapselle myönteisiä kokemuksia ja luo pohjan paremmalle kehitykselle.

Tarkkaile lasta

Erityislapsilla on niin paljon erityyppisiä tarpeita, että on vaikea sanoa mitään yleispätevää. Ohessa on kuitenkin muutamia yleisiä ajatuksia siitä, miten voit rikastuttaa lapsen elämää leikin avulla:

• Mukauta leikin kesto ja intensiteetti lapsen tarpeiden mukaan, ettei lapsi kyllästy tai väsy liikaa.

• Luo leikkiympäristö, joka on rento ja miellyttävä.

• Säädä valaistus niin, että lapsen on mahdollisimman helppo keskittyä.

• Koettakaa välttää häiriötekijöitä, kun lapsi leikkii. Mikäli lapsella on fyysinen toimintavaje, voit antaa hänelle normaalia isompia väri- tai lyijykyniä. Mikäli lapsen näkö on huono, lukekaa kirjoja, joissa kuvien erilaisia pintoja voi tunnustella tai kuvat ovat kolmiulotteisia. Tällaiset lapset oppivat leikkimään – kuten muutkin lapset – seuraamalla muiden leikkiä tai osallistumalla leikkiin itsenäisesti tai muiden avustamana.

 

Lue myös:

Vanhempi on lapsen paras leikkikaveri

Luo hyvät edellytykset lapsen leikeille

Vastasyntyneen leikki

Kolmikuisen leikki

Puolivuotiaan leikki

Yhdeksänkuukautisen leikki

Yksivuotiaan leikki

Kaksivuotiaan leikki

Kolmevuotiaan leikki

Nelivuotiaan leikki

 

Mitä mieltä olet artikkelista?