Kysyimme Facebookissa, Vau.fi:n uutiskirjeessä ja Vau.fi-foorumilla, minkälaisessa istuimessa kuljetatte lasta. Saimme yhteensä 372 vastausta.

Viimeksi päivitetty 22.11.2016

Vauvat saavat nauttia selkä menosuuntaan -istuimilla matkustamisesta. Selvityksen mukaan 96 prosenttia vauvoista kulki autoissa selkä menosuuntaan. Tämä johtuu pitkälle siitä, että kasvot menosuuntaan -istuimia tai -kaukaloita ei valmisteta alle 1-vuotiaille lapsille.

Taaperoiden osalta tilanne on toinen. Markkinoilla on sekä kasvot menosuuntaan istuimia, selkä menosuuntaan istuimia sekä käännettäviä, molemmin puolin käytettäviä istuimia.

Vau.fi:n istuinkyselyn mukaan 33 prosenttia taaperoista matkasi kasvot menosuuntaan. Selkä menosuuntaan istuinta käytti 67 prosenttia vastanneista.

Kyselyyn ilmoitettiin 127 vauvan (alle 1-vuotias), 215 taaperon (1-3-vuotiaan) ja 32 leikki-ikäisen (4-6-vuotiaan) kuljetustapa.

Selkämenosuuntaan on yksinkertaisesti turvallisin – sanoivat testit mitä tahansa

Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaaran mukaan selkämenosuuntaan istuimet ovat turvallisimpia, sillä yleisimmissä kolaritilanteissa lapsen pää retkahtaa eteenpäin.

”Selkä menosuuntaan –istuin antaa kolaritilanteessa parhaimman suojan päälle ja niskalle. Kyse on yksinkertaisesti fysiikan laeista. Turvallisuuden kannalta tiukimman Plus-testin on läpäissyt ainoastaan selkä menosuuntaan –istuimet. Saksalainen testi on puolestaan harhaanjohtava kuljetustavan näkökulmasta”, Elovaara kertoo.

Pään voimakas retkahtaminen voi olla erityisen haitallista myös taaperoikäisille lapsille. Niinpä suosituksen mukaan alle 3-vuotiaiden lasten kannattaisi istua autossa selkämenosuuntaan.

Kasvot menosuuntaan istuimen käyttöä perustellaan eri tavalla kuin selkämenosuuntaan istuinta

Kysyimme vanhemmilta, millä perusteella he olivat valinneet istuimen. Vaihtoehdot olivat turvallisuus, taloudelliset seikat, käytännöllisyys tai jokin muu seikka.

Ylllä nähtävät tulokset on rajattu koskemaan ainoastaan taaperoita. Taaperoiden osalta vanhemmat tekevät päätöksen: selkä vai kasvot –menosuuntaan? Selvityksen mukaan kaikki leikki-ikäisistä istuivat kasvot menosuuntaan. Vauvoista puolestaan suurin osa istui kyselyn mukaan selkä menosuuntaan. Kyselyyn vastanneita taaperoperheitä oli yhteensä 215, joista 70 istui kasvot menosuuntaan ja 145 selkä menosuuntaan.Jopa 87 prosenttia selkä menosuuntaan -istuimen taaperolle hankkineista vanhemmista kertoi turvallisuuden olleen istuinvalinnan lähtökohta. On siis pääteltävissä, että selkä menosuuntaan -istuimen ostaneet tietävät, että istumissuunta on erityisen tärkeä turvallisuuden kannalta.

Vastaavasti kasvot menosuuntaan -istuimen taaperolle hankkineista ainoastaan 47 prosenttia perusteli asiaa ennen kaikkea turvallisuuden kautta. Monessa tapauksessa lapsen viihtyvyys, käytännöllisyys, auton koko ja taloudelliset syyt olivat ensisijaisesti kasvot menosuuntaan -istuinvalinnan takana.

Näin vanhemmat kommentoivat kasvot menosuuntaan -istuimen valintaa:

”Teimme pitemmän automatkan ja viihtyvyyden vuoksi käänsimme istuimen kasvot menosuuntaan. Aiemmin olimme käyttäneet istuinta selkä menosuuntaan, mutta päätimme jättää istuimen kasvot menosuuntaan, sillä lapsen itkut loppuivat ja asennon takia myös nukkuminen onnistuu paremmin.”

”Lapsi viihtyy vain naama menosuuntaan.”

Halvempi selkä menosuuntaan -istuin on todennäköisesti turvallisempi kuin kalliimpi kasvot menosuuntaan -istuin

Toiset vanhemmat pohtivat kyselyssä selkä menosuuntaan -istuimen hintaa.

”Oli saatava edullinen, turvavöillä selkä menosuuntaan kiinnitettävä istuin.”

”Hinta ratkaisi myös, kun monen sadan euron istuimeen ei ole varaa.”

Elovaara pitää turvallisuuden kannalta tärkeimpänä, että lapsen istumissuunta on ollut ensisijaisesti vanhempien mielessä. Esimerkiksi isofix-kiinnitys ei ole turvallisuuden kannalta välttämätön. Jos istuimen turvavyökiinnityksen tekee ohjeiden mukaan, istuin on yhtä turvallinen kuin isofix-istuin.

Kalliimpi hinta ei myöskään tee kasvot menosuuntaan -istuimesta turvallisempaa vaihtoehtoa.

”Poikkeuksellisen huonot istuimet ovat olleet kasvot menosuuntaan -istuimia ja kaukaloita. Selkä menosuuntaan -istuimissa harvemmin on mitään vaarallista vikaa. Ostamalla tunnetun merkin voi varmistaa, että saa hyvän selkä menosuuntaan -istuimen”, Elovaara opastaa.

Istuintesti saattaa johtaa harhaan

Kasvot menosuuntaan -istuimet saavat monissa testeissä hyviä tuloksia. Testit saattavatkin harhauttaa toisia vanhempia pitämään kasvot menosuuntaan istuimia turvallisimpana vaihtoehtona. Näin kasvot menosuuntaa valintaa kommentoitiin:

”Palkki-istuin on turvallisin mitä markkinoilta löytyy. Mahtuu myös helpoiten autoon.”

”Valittu turvallisuustestit voittanut palkki-istuin eli turvallisuus heti kakkoskriteerinä.”

Testitulokset eivät kuitenkaan ole kaikenkattavia.

”Emme tiedä, miten äkkipysähdys palkki-istuimessa vaikuttaa lapsen sisäelimiin. Entä jos auto pyörii kolarissa? Pysyykö lapsi kiinni palkissa? Näitä seikkoja voi kukin itse miettiä. Kuljetustapa on kuitenkin se tärkein seikka turvallisuuden kannalta. Jos haluaa palkin, markkinoilta löytyy selkä menosuuntaan -palkki-istuimia”, Elovaara huomauttaa.

On hyvä muistaa, ettei yksikään kasvot menosuuntaan -istuin ole läpäissyt Ruotsissa tehtävää turvallisuuskriteereiltään tiukinta Plus-testiä. 

Auton koko saattaa määrätä lapsen kuljetussuunnan

Takapenkkien jalkatilan suuruus vaikuttaa siihen, onko autoon mahdollista ottaa selkä menosuuntaan -istuinta. Monet kasvot menosuuntaan -istuimen taaperolle hankkineista vanhemmista kertoi syyksi juuri auton koon.

”Autoon oli erittäin hankala saada selkä menosuuntaan -istuinta auton pienen koon takia.”

Elovaara tunnistaa ongelman.

”On yllättävän isojakin autoja, joihin selkä menosuuntaan -istuin ei sovi. Silloin valinta pitää tehdä sen suhteen, mikä on paras autoon mahtuva istuin”, Elovaara sanoo.

Toiset vanhemmat saattavat jopa syyllistyä siitä, että eivät ole pystyneet esimerkiksi autotyyppinsä takia hankkimaan kaikista turvallisinta vaihtoehtoa. Syyllisyyteen ei kuitenkaan kannata vajota.

”Jos parasta mahdollista tapaa on mietitty ja on valittu se, mihin omalla kohdalla on mahdollisuus, silloin on tehnyt omien resurssien puitteissa parhaan mahdollisen valinnan”, Elovaara summaa.

Mitä mieltä olet artikkelista?