Synnytyksen aikana vauvan sydänääniä voidaan seurata joko vatsan päältä ulkoisesti tai sitten kiinnittämällä vauvan päähän scalp-anturi.

Viimeksi päivitetty 13.11.2017

Scalp-anturilla mitattu sydänäänikäyrä, eli KTG-käyrä, toimii vatsan päältä mitattua sydänkäyrää varmemmin, ja sillä saadaan enemmän tietoa sikiön sydämen toiminnasta. Scalp-seuranta on erityisesti tarpeen synnytyksissä, joissa vauvan vointia pitää tarkkailla jatkuvasti. Scalp mahdollistaa myös sydänsähkököyrän (EKG) tekemisen, mikä ei ole mahdollista vatsan päältä.Scalp-anturin, eli ”pinnin”, kiinnittäminen tekee vauvan päähän pienen haavan. Synnytyksen täytyy olla edennyt siihen pisteeseen, että kalvot ovat puhjenneet tai ne on puhkaistu – muuten anturin kiinnittäminen ei ole mahdollista.

Scalp-anturia ei käytetä rutiinitoimenpiteenä

Sydänäänien jatkuva rekisteröinti ei ole välttämätöntä, jos kyseessä on matalan riskin synnytys.

”On osoitettu, että matalan riskin synnytyksissä jatkuvasta sydänäänikäyrän seurannasta ei ole lisähyötyä verrattuna jaksottaiseen sydänääniseurantaan synnytyksen aikana”, synnytysten erikoislääkäri Antti Puhakka sanoo.

Jos synnytyksessä ei ilmene erityisriskejä, sikiön turvallisuuden kannalta riittää, että kätilö käy lukemassa sydänäänet doppler-laitteella kerran tunnissa.

”Yleisenä käytäntönä on kuitenkin jatkuva sydänääniseuranta niin kauan kuin äiti on paikoillaan aktiivisen synnytyksen aikana. Jos äiti haluaa liikkua tai olla esimerkiksi ammeessa avautumisvaiheessa, jatkuva seuranta ei ole aina tarpeen. Ponnistusvaiheessa puolestaan sykeseurannan tulee olla jatkuvaa”, Puhakka kertoo.

Milloin anturi on tarpeen?

Jos sikiön sydänäänissä esiintyy poikkeamia tai jos äiti on ottanut epiduraalipuudutuksen, vauvan sydänääniä halutaan seurata tarkemmin. Scalp-anturi on tarpeen myös silloin, kun sydänäänien lukeminen vatsan päältä ei onnistu, tai onnistuu vain hetkittäin.

”Ylipaino on yleinen syy sille, että sykkeen rekisteröiminen vatsan päältä on haasteellista tai se ei onnistu. Myös runsaasti liikkuva sikiö tai muutoin hankala sikiön asento voivat aiheuttaa rekisteröintivaikeuksia”, Puhakka listaa.

Scalp poimii sydänäänet suoraan vauvasta, joten sen avulla seuranta onnistuu näissäkin tilanteissa.

TENS-kivunlievityslaite sotkee scalp-anturin toimintaa

Jos äiti käyttää TENS-laitetta kivunlievitykseen, scalp-anturi ei aina toimi.

”TENS-laite häiritsee scalp-elektrodin signaalia. Näiden samanaikainen käyttö ei välttämättä ole mahdollista”, Puhakka kertoo.

TENS-laite ei vaikuta ulkoiseen sydänääniseurantaan, joten vauvan sydänääniä voidaan tarvitessa seurata niissäkin tapauksissa, joissa äiti käyttää TENS-laitetta.

Onko scalp-anturi vaarallinen lapselle?

Koska scalp-anturi pistetään vauvan päänahkaan, vanhempia saattaa huolettaa menetelmän turvallisuus vauvalle. Voiko anturi aiheuttaa esimerkiksi tulehduksen? Mahdolliset haittavaikutukset sikiölle ovat kuitenkin äärimmäisen harvinaisia.

”Ehdottomia vasta-aiheita ei juurikaan ole. Scalp-anturia voidaan käyttää myös tilanteessa, jossa äidillä on tartuttava C-hepatiitti tai HIV, jos käyttö on sikiön seurannan kannalta tarpeellista. Automaattisesti scalp-elektrodia ei näissäkään tilanteissa laiteta”, Puhakka kertoo.

Mahdolliset virhetilanteet

Kun sikiön sykettä luetaan vatsan päältä, on mahdollista, että kone poimii sikiön sykkeen sijaan äidin sykkeen. Näin voi käydä myös scalp-anturilla tehdyssä mittauksessa, mutta riski väärän sykkeen poimimiseen on anturilla pienempi.

Scalp-anturin kanssa äiti pystyy liikkumaan varsin vapaasti ilman, että sikiön sydänäänisignaali menetetään. Jos yhteyteen tulee häiriö, se saadaan korjattua kiinnittämällä anturi vauvaan uudelleen.

Mitä mieltä olet artikkelista?