Minne lapsi joutuu, jos vanhemmat kuolevat? Laki jättää kaksi mahdollisuutta sumplia huoltajuutta hätätapauksen varalle.

”Varsinaisesti huoltajuutta ei voi testamentata. Testamentissa voi kuitenkin esittää toiveita siitä, miten huoltajuus pitäisi järjestää”, Helsingin sosiaaliviraston perheoikeudellisten asioiden yksikön lakimies Henna Harju sanoo.

Toive ei ole sitova. Jos lapsi jää ilman huoltajaa, sosiaalilautakunta neuvottelee lapselle läheisten henkilöiden kanssa sopivasta huoltajasta.

”Vanhemman toive otetaan huomioon, mutta lapsen etu määrää päätöksen. Ei ole selkeää määritelmää, miten päätökset tehdään näissä tilanteissa. Lapsen tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti”, Harju sanoo.


Kiistatilanteita

Testamentissa esitetty toive ei estä ketä tahansa lapselle läheistä henkilöä hakemasta käräjäoikeudesta lapsen huoltajuutta.

”Jos kaikki ovat yhtä mieltä huoltajuudesta, eikä kilpailevia hakemuksia ole, huoltajuus ratkeaa ilman pitkiä selvityksiä”, Harju sanoo.

Tilanne on monimutkaisempi, jos useat henkilöt ovat hakeneet huoltajuutta.

”Lastensuojelulaissa lapselle läheisimmät ihmiset ovat etusijalla. Ei ole kuitenkaan mitään tiettyä marssijärjestystä. Huoltajuus ei automaattisesti mene sukulaisille, jos huoltajuudesta joudutaan kiistelemään”, Harju kertoo.

Valitse oheishuoltaja

Lapsen epävirallinen testamenttaaminen ei ole toimiva tapa siirtää huoltajuutta itse valitsemalle henkilölle. Jos vanhempi haluaa olla varma lapsen tulevasta huoltajasta, hänen on hyvissä ajoin haettava oheishuoltajuutta käräjäoikeudesta.

”Käräjäoikeus voi päättää, että lapsen huolto uskotaan vanhempien ohella yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on antanut tähän suostumuksensa. Päätös tehdään vain, jos oheishuoltajuus on lapsen edun mukaista”, Harju kertoo.

Oheishuoltaja toimii vanhemman ohella lapsen virallisena huoltajana heti käräjäoikeuden päätöksen jälkeen. Siinä mielessä oheishuoltajuus ei ole huoltajuuden testamenttaamista, vaikka lakia käytetäänkin siihen tarkoitukseen.

Yleensä yksinhuoltajille

Pariskunnan on vaikea hankkia oheishuoltajaa traagisen kaksoisturman varalle.

”Useamman kuin kahden huoltajan määräämiselle tulee olla lapsen edun kannalta erityisen vahvat perusteet. Useampi huoltaja voi käytännössä vaikeuttaa lapsen asioiden joustavaa hoitamista”, Harju huomauttaa.

Tyypillisesti oheishuoltajuus myönnetään yksinhuoltajille. Silloin oheishuoltajasta tulee lapsen ainoa huoltaja, jos vanhempi kuolee.

”Käräjäoikeuden määräämä huoltaja huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lasta koskevien päätösten tekemisestä siten kuin huoltajana oleva vanhempikin”, Harju sanoo.

Teksti: Jarkko Uro

Kuva: Crestock

 

Lue myös:

Vieläkö mies elättää perheen?
Huoltajuusriita on koettelemus lapsille ja vanhemmille
Onko äiti lapselle tärkein?

Mitä mieltä olet artikkelista?