Monet vanhemmat haluavat edelleen lapsikseen sekä tyttöjä että poikia – ja ovat valmiita lisääntymään, kunnes toive on täytetty. Asiaa on tutkittu brittiaineiston avulla, mutta ilmiö näkyy myös Suomessa.

Viimeksi päivitetty 5.10.2022

Tutkimus Michiganin yliopistosta paljastaa, että jotkut vanhemmat jatkavat lisääntymistä – tai ainakin sen yrittämistä – niin kauan, että jälkeläisistä löytyy sekä tyttö että poika.Tätä taipumusta tutkijat nimittävät ”sukupuolishoppailuksi” (coupon-collecting behaviour). Tutkijoiden mukaan tämä käytös on yleistynyt viime vuosikymmenten aikana, ja se vähentää sukupuolivaihtelua perheiden välillä.

Tutkimalla englantilaisia, yli 300 000 henkilöä kattavia sisaruustilastoja tutkijat Jianzhi Zhang ja Erping Long havaitsivat, että tilastollisesti kiinnostavan monissa perheissä toistuu kaava, jossa sisarukset ovat kaikki samaa sukupuolta – paitsi aivan perheen kuopus. Tämä trendi yleistyy, mitä lähemmäs nykyhetkeä tilastoissa tullaan.

”Uskomme, että tällainen sukupuolishoppailu muuttuu suosituksi vasta, kun yhteiskunnassa tyttärillä ja pojilla on yhtä suuri painoarvo perheessä. Tämä vaatii yhteiskunnalta tasa-arvoista asemaa eri sukupuolille sekä kulttuurista arvostusta sukupuolten monimuotoisuudelle”, toteaa ekologian ja evoluutiobiologian professori Zhang.

Ilmiö näkyy myös Suomessa

Sukupuolishoppailuun liittyvää käyttäytymistä havaittiin tutkimuksessa ainakin 3,3% perheistä, mutta lukua pidetään varovaisena arviona – todennäköisesti käyttäytyminen on huomattavasti yleisempää.

”Esimerkiksi eurooppalaisissa haastattelututkimuksissa vanhemmat kertovat avoimesti halustaan saada kumpaakin sukupuolta edustavia jälkeläisiä. Lisäksi meillä on dataa Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta, jossa äidillä on todennäköisemmin kolme lasta, mikäli kaksi ensin syntynyttä ovat samaa sukupuolta keskenään”, kirjoittavat Zhang ja Long.

Nyky-ymmärryksen mukaan sukupuoli määräytyy hedelmöityshetkellä sattumanvaraisesti, isän sperman siittiöiden mukaan.

X-kromosomia kantavasta siiittiöstä saa alkunsa tyttö, Y-kromosomia kantavasta puolestaan poika.

Hedelmöityksen jälkeiset tekijät kuitenkin aiheuttavat sen, että poikia selviytyy syntymään asti hieman enemmän kuin tyttöjä: niinpä syntyvistä lapsista niukka enemmistö, 51%, on poikia.

Vaikka osa perheistä harjoittaakin sukupuolishoppailua saadakseen kumpaakin sukupuolta edustavia lapsia, sillä ei ole merkitystä sukupuolijakaumaan väestötasolla: tyttöenemmistöisten perheiden käytös tasaa poikaenemmistöisten perheiden käytöstä, ja päinvastoin.

Lähde: Michiganin yliopisto

 

Mitä mieltä olet artikkelista?