On aina helpompaa ehkäistä kuin korjata. Onko sinulla ja kumppanillasi mahtavaa yhdessä? Ehkä olisi viisasta osallistua parisuhdekurssille rakkauden turvaamiseksi.

Viimeksi päivitetty 21.3.2011

On yhä yleisempää, että lähdetään parisuhdekurssille, eikä nykyään enää kuulla niin usein sellaisia kommentteja kuin ”Meillä ei ole ongelmia, joten emme tarvitse kursseja”. Sellaisen kurssin ideana on, että siihen osallistutaan yhteiselämän yhä sujuessa eikä silloin kun se on jo kuihtumassa.Kursseja on monentyyppisiä. Jotkin ovat tiettyjä kohderyhmiä varten, toiset kaikille avoimia. Kaikille yhteistä on se, että ne antavat työkaluja hyvää ja toimivaa kommunikointia varten. Teillä on myös aikaa jutella tärkeistä asioista ja parin sekä perheen tulevaisuuden näköaloista.

Parisuhdekurssit ovat yleensä muutaman päivän pituisia tapahtumia, joiden ohjelmaan kuuluu alustuksia parisuhteen keskeisistä aiheista ja niihin liittyviä ryhmä- ja parikeskusteluja ja erilaisia tehtäviä. Kursseja järjestävät erilaiset järjestöt ja kirkolliset yhteisöt. Joillakin kursseilla on ikuisten ohjelman ajaksi järjestetty lastenhoito.

 

Parisuhdekeskus

Väestöliiton valtakunnallinen Parisuhdekeskus tukee parisuhdetta suunnittelevien ja parisuhteissa elävien hyvinvointia edistämällä suhdetietoja ja -taitoja. Lähtökohtana on ajatus, että tukemalla parisuhdetta voidaanvaikuttaa myönteisesti niin perhe-elämään kuin vanhemmuuteen. Toimiva parisuhde lisää merkittävästi ihmisten hyvinvointia.

Parisuhdekeskuksen valtakunnallinen neuvontapuhelin toimii lisämaksuttomassa palvelunumerossa 010 309 3900 (maanantaisin kello 10–12, tiistaisin kello 18–20 ja torstaisin kello 12–14). Vastaajina ovat Väestöliiton psykologit.

Palvelu tarjoaa asiantuntijatietoa parisuhteesta ja sen hyvinvoinnista. Tarvittaessa ohjataan palveluiden piiriin. Yhteyttä voi ottaa, vaikka varsinaista ongelmaa tai kriisiä ei vielä olisikaan. Oikeita tai vääriä kysymyksiä ei ole. Numeroon on mahdollista soittaa nimettömänä.

Keskustelu on luottamuksellista ja päivystäjä vaitiolovelvollinen. Väestöliitolla on myös nettivastaanotto, jolla voi keskustella parisuhteeseen liittyvistä asioista psykologin kanssa. Keskustelu on luottamuksellinen ja siihen voi osallistua nimettömänä.

 

Kirjavinkkejä

Rakastumisesta, rakkaudesta, seksistä ja vanhemmuudesta on kirjoitettu lukemattomia kirjoja, samoin naisten ja miesten eroista ynnä muusta yhteiselämään liittyvästä. Osa teoksista keskittyy parisuhteeseen ja siihen, mitä yhteiselämän lujittamiseksi voi tehdä ja kuinka puolisot voivat olla toisilleen parempia kumppaneita. Niistä kirjoista, jotka olemme valinneet tähän luetteloon, on hyötyä teille kummallekin sekä yhdessä että yksin luettuna. Lisää kirjavinkkejä löytyy lopussa olevasta kirjallisuusluettelosta.

 

Asen, Eia: Hyvässä ja pahassa, perhe-elämän käsikirja, Gummerus, 1995

Hiilamo, Kirsi (toim.): Elämän ruuhkavuodet, Kirjapaja, 2003

Junkkari, Kaija Maria ja Lari: Läsnä ja lähellä, Otava, 2006

 

Perheneuvonta

Suomen kunnilla on velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa asukkailleen. Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Perheneuvontaa antaa myös kirkon perheasiain neuvottelukeskus, jossa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Asiakkaat voivat tulla joko yksin, parina tai perheenä. Useimmissa perheasiain neuvottelukeskuksissa suoritetaan myös perheasiain sovittelua.

 

Perheneuvolat

Useimmat yrittävät viimeiseen saakka ratkaista itse yhteiselämässään syntyneitä ongelmia. Konfliktien kanssa saatetaan kamppailla vuosikaudet. Moni myöntää soittaneensa perheneuvolaan vasta, kun ongelmat ovat käyneet ylitsepääsemättömiksi: ”Se oli meidän viimeinen mahdolli suutemme päästä selville vesille.” Tällaisten puolisoiden yhteiselämä on alkanut jo kauan sitten vaikuttaa mielialaan, terveyteen, yöuneen ja yökapasiteettiin.

Älkää odottako, että ajaudutte niin kauas toisistanne! Hakekaa apua jo aikaisemmassa vaiheessa. Perheneuvolaan voi mennä yksin, parina tai perheenä. Perheneuvolassa annetaan apua myös koko perhettä koskeviin kysymyksiin.

 

Kirjallisuutta

Chapman, Gary (2000): Rakkauden kieli, Aikamedia

Gottman, John ja Julie S. (2007): Kuinka uudistat avioliittosi: kokemuksia rakkauslaboratoriosta, Rasalas

Hellsten, Tommy (2003): Vanhemmuus: vastuullista vallankäyttöä, Kirjapaja

Hendrix, Harville (1989): Kaikki se rakkaus, mikä sinulle kuuluu, WSOY

Olafsrud, Ole Magnus & Østerbrød, Egil (1992): Yhteys rakkaudessa, Nav-kustannus

 

Hyödyllisiä verkkosivuja

Kirkon perheasiain neuvottelukeskus

Tukiasema

Väestöliitto

 

Teksti: Bjørk Matheasdatter ja Eiel Holten
Julkaistu alun perin Yhteiselämä: Kun parisuhde muuttuu vanhemmuudeksi -oppaassa
Copyright © 2011 Vaukirja

Kuva: iStockphoto

Mitä mieltä olet artikkelista?