Toiset vanhemmat ajattelevat, että kotona pitää olla hiljaista ja rauhallista. Lastenpsykiatri Jukka Mäkelä on kuitenkin eri mieltä. Hänen mukaansa lapsen pitää päästä riehumaan vanhemman kanssa.

Viimeksi päivitetty 5.3.2012

”Ei ole yhtä kosketusta, vaan niitä on monta erilaista. On pinnallista kosketusta ja syvemmälle kudoksiin menevää voimakasta kosketusta. Erilaiset kosketukset voidaan myös jakaa sen mukaan, onko kosketus yllättävää vai odotettavaa”, Lastenpsykiatri Jukka Mäkelä kertoo.Erilaiset kosketukset aktivoivat tai rauhoittavat lasta eri tavoilla. Niiden kautta aikuinen tarjoaa lapselle tukea vireystilansa säätelyyn.

”Syvä ja rytmisesti toistuva kosketus rauhoittaa. Vastaavasti kevyt, nopea ja vaihtuva kosketus nostaa lapsen vireystilaa”, Mäkelä sanoo.

Testaa: liikkuuko lapsesi tarpeeksi.

Riehumisella on positiivisia vaikutuksia 

Hellällä koskettamisella on lukuisia hyviä puolia. Se kehittää hermoston toimintaa, lisää itsetuntoa ja voi ehkäistä joitakin stressiin liittyviä sairauksia.

Riehakasta kosketusta ei aina osata nähdä hyvänä asiana. Riehumisella on kuitenkin lukuisia etuja.

”Eläinkokeiden mukaan riehuminen aktivoi aivoja ja parantaa oppimiskykyä ja siten voi auttaa lasta kehittymään”, Mäkelä sanoo.

Mäkelä muistuttaa, että on viisasta sallia lapsille vanhemman kanssa riehuminen. Riehuminen kun auttaa lasta kontrolloimaan omaa riehakasta puoltaan.

”Mitä enemmän lasta autetaan korkeiden kierroksien kanssa, sitä enemmän hän oppii hallitsemaan ja säätelemään vireystilaansa”, Mäkelä sanoo.

Riehumisen hyvät puolet perustuvat sen monipuolisuuteen.

”Riehuessa tapahtuu paljon sekä voimakasta että yllättävää kosketusta. Se kattaa erilaisten kosketusten koko skaalan. Siten riehuminen nostaa lapsen vireystilaa voimakkaasti. Samalla riehumiseen kuuluu tyypillisesti myös rauhoittavaa viestintää: tässä ollaan turvallisia toisillemme”, Mäkelä kertoo.

Rauhoittuminen on erityisen tärkeää 

Pelkällä riehumisella ei kuitenkaan pötki pitkälle.

”Jos lapsi ei saa tyynnyttävää kosketusta, hän ei opi rauhoittumaan. Sisäinen kyky rauhoittua opitaan suhteessa, jossa aikuinen tyynnyttää lasta”, Mäkelä muistuttaa.

Perinteisesti äidit ovat olleet rauhoittavan kosketuksen mestareita. Jos lapsen kehitys on yhden aikuisen varassa, joka ei syystä tai toisesta tarjoa tyynnyttävää kosketusta lapselle, seuraa Mäkelän mukaan ongelmia.

”Koska aivot kehittyvät kokemusten kautta, on ajateltavissa, että tällaisella lapsella on suurempi riski ylivilkkauteen”, Mäkelä kertoo.

Lue myös: Äiti, näin tuet parhaiten poikalapsen kehitystä

Lasta voi vaivata riehakkaan aikuisen puute

Nyky-yhteiskunnassa monet äidit hoitavat lapsiaan yksin. Jossain tapauksissa äideillä ei ole riittävästi ulkopuolista apua. Väsynyt äiti ei ole paras mahdollinen riehumiskumppani lapselle.

”Yksinäinen vanhempi ylikuormittuu helposti, eikä väsynyt aikuinen jaksa tarjota lapselle riittävästi säätelyapua. Tilanne on toinen, mikäli vanhempi saa vanhemmuuteen apua”, Mäkelä sanoo.

Paras lastenhoitojärjestelmä on sellainen, missä lasta hoitavat useat aikuiset.

”Yksi aikuinen ei pysty antamaan lapselle kaikkea sitä, mitä lapsi tarvitsee. Lapsen potentiaali on paljon suurempi kuin kenenkään yhden vanhemman. Lapsella pitäisi olla mahdollisuus peilata potentiaalejaan muiden aikuisten kanssa”, Mäkelä kertoo.

Lue myös: 10 askelta kohti stressitöntä arkea

Mies ei aina ole talouden ykkösriehuja 

Mäkelä muistuttaa, että stereotypia miehestä riehujana ja naisesta hellänä hoivaajana ei varsinkaan nykyisin enää vastaa todellisuutta.

”Monet naiset ovat taitavia riehakkaissa leikeissä. Myös nuoret ovat sukupuolesta riippumatta hyviä riehumaan lapsien kanssa”, Mäkelä sanoo.

Miehissä on myös moniulotteisuutta.

”Mies oppii hoivaavuutta varsinkin, jos hän saa olla lapsen kanssa vauva-aikana. Vauva muuttaa jopa miehen hormonaalista toimintaa”, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan on hyvä, että lapsen elämässä on monenlaisia aikuisia.

”Yhden ihmisen ei kannata yrittää vastata kaikkiin lapsen tarpeisiin”, Mäkelä muistuttaa.

Testaa liikkuuko lapsesi tarpeeksi tällä testillä.

Kuva: Crestock

Lue myös:

Pihaleikät jäämässä historiaan
Vanhempi on lapsen paras leikkitoveri
Nelivuotiaan leikki

Mitä mieltä olet artikkelista?