Lukemaan opetellaan tavallisesti 6-7 -vuotiaana koulun ensimmäisellä luokalla. Lapsella on kuitenkin valmiuksia lukutaidon oppimiseen jo aiemmin. Tutkimusten mukaan noin kolmannes suomalaislapsista osaa lukea koulun alkaessa.

Julkaistu 22.3.2011

 

Mitä lukutaito on?

Lapsen kielellinen kehitys alkaa kielellisestä ymmärtämisestä, jatkuu puhumaan oppimisella, etenee lukemaan oppimiseen ja lopulta kirjoitustaitoon. Lukemaan oppiminen on siis yksi virstanpylväs kielellisen kehityksen jatkumossa. Vaikka kielellisen kehityksen alueet kehittyvät itsenäisesti, ovat ne kuitenkin koko ajan vuorovaikutuksessa keskenään.

Lukeminen on kirjain-äänne -vastaavuuksiin perustuvaa sanan tunnistamista. Kun lapsi oppii lukemisen perustekniikan, hän pystyy lukemaan tuttuja sanoja ja helppoja tekstejä. Alkavan lukemisen vaiheessa lapsi oivaltaa äänteen ja kirjaimen vastaavuuden sekä kykenee muuttamaan kirjoitetun koodin puheeksi.

Aluksi lukutaito on mekaanista: aloitteleva lukija keskittyy sanojen ja virkkeiden tunnistamiseen, ei vielä luetun ymmärtämiseen. Taidon ja kokemuksen karttuessa mekaaninen lukeminen automatisoituu ja lukeminen kehittyy ymmärtäväksi lukutaidoksi.

 

 

Lukutaidon ennustajia

Lukemaan oppiminen edellyttää monia kielellisiä taitoja, joita voidaan mitata jo ennen lukutaidon kehittymistä. Tällaisia taitoja ovat esim. äänteiden tunnistaminen, kirjainten tunnistaminen, riimittelytaidot, tavuttaminen, sanojen ja lauseiden toisto, taivutusmuotojen hallinta ja äänteiden keston tunnistaminen.

Tutkimusten mukaan helppoa lukemaan oppimisen alkua ennakoivat muun muassa lapsen yleinen kielellinen lahjakkuus, kiinnostus kielestä ja lukemisesta, kirjallisen materiaalin määrä kotona, vanhempien koulutustaso sekä lapsen varhainen kirjainten tuntemus.

Tietoisuus kirjoitetusta kielestä kehitttyy luonnostaan, kun lapselle luetaan. Kirjojen lukeminen ja niistä keskusteleminen leikki-ikäisen kanssa on vanhemmilta parasta tukea lapsen lukemaan oppimiselle. Lapsen ennen koulua saamilla kielellisillä kokemuksilla on vaikutusta siihen, millainen lukija lapsesta kehittyy.

 

 

Varhainen lukemaan oppiminen mahdollista

Yleisesti lukemisen taitoa aletaan harjoitella koulussa. Kuitenkin monissa tutkimuksissa on osoitettu, että lapsilla on valmiuksia oppia lukemaan jo aiemmin. Esimerkiksi montessoripedagogiikka katsoo, että lapsella on herkkyyskausi lukutaidon omaksumiselle jo 3-5 -vuotiaana. Suomalaisessa montessoripäiväkodissa tehty tutkimus osoitti, että 3-5 -vuotiailla on luontainen äännerakenteiden kuulemisen taito, jonka vuoksi lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen on mahdollista. Tutkimuspäiväkodin 3-6-vuotiaista lapsista lähes 50% luki ja kirjoitti lauseita ja tarinoita, ja 82% luki sanatasolla.

 

Teksti: Hanna Brockman 

Lähteet:

Siekkinen: Mitä lukeminen on?
Suortti: 3-5 -vuotiaiden lukemaan oppiminen

Lue myös:

Päiväkodissa kieli kehittyy 
Leikki kehittää lasta

Mitä mieltä olet artikkelista?  

Edellinen artikkeliTukea yhteiselämän ongelmien ehkäisyyn
Seuraava artikkeliIsähormonit mullistavat miestä
JAA