Tuntuuko sinusta, että miehesi tekee vähemmän kotitöitä kuin sinä? Miehesi on todennäköisesti eri mieltä asiasta!

Viimeksi päivitetty 13.1.2016

Ainoastaan 29 prosenttia kokopäivätyötä tekevistä miehistä koki jatkuvaa kiireen tunnetta.

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan äidit ilmoittivat useammin tekevänsä enemmän kotitöitä kuin isät. Useat miehet taas ovat sitä mieltä, että he tekevät yhtä paljon kotitöitä kuin heidän puolisonsakin.

Tutkimuksessa noin kaksi kolmasosaa naisista, 64 prosenttia, oli sitä mieltä, että he tekevät enemmän kotitöitä kuin miehensä. Hieman yli puolet, 53 prosenttia miehistä jakoi tämän mielipiteen.

Tutkimuksen mukaan 43 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että kotityöt on jaettu tasapuolisesti. Ainoastaan 31 prosenttia naisista oli samaa mieltä.

Kotitöiden ja työn yhdistäminen vaikeampaa naisille

Samassa tutkimuksessa mitattiin, miten vaikeaksi miehet ja naiset kokivat työn ja kotitöiden yhdistämisen. Kokopäivätöitä tekevistä naisista 60 prosenttia ilmoitti, että työn ja kotitöiden yhteensovittaminen on vaikeaa, ja miehistä 52 prosenttia koki samoin.

Naisilla aina kiire jonnekin?

Töissä käyvillä naisilla oli tutkimuksen mukaan useimmiten jatkuva kiireen tunne: 40 prosenttia kokopäivätöitä tekevistä naisista ilmoitti, että heillä on jatkuva tunne kiireestä.

Miehet eivät kokeneet tilannetta yhtä haastavaksi. Ainoastaan 29 prosenttia kokopäivätyötä tekevistä miehistä koki jatkuvaa kiireen tunnetta.

Naisetko tekevät enemmän kotitöitä?

Tutkimustulokset näyttäisivät vahvistavan sen, minkä monet naiset jo tietävät: miehet tekevät vähemmän kotitöitä kuin naiset, vaikka miehet kokisivatkin tekevänsä niitä yhtä paljon.

Asialla on myös kääntöpuolensa. Kokopäivätyötä tekevät isät kokivat äitejä useammin, että he eivät vietä riittävästi aikaa lastensa kanssa.

Puolet kokopäivätyötä tekivästä isistä koki, etteivät tunnit riitä lapsille. Kokopäivätöitä tekevistä äideistä ainoastaan 39 prosenttia koki, että he eivät viettäneet tarpeeksi aikaa lastensa kanssa.

Lähde: Raising Kids and Running a Household: How Working Parents Share the Load?

Mitä mieltä olet artikkelista?