Päiväkodin aloitus on jännittävä paikka niin vanhemmalle kuin lapselle. Mikä on siihen sopivin ikä? Vanhempien käsityksiin asiasta vaikuttaa muun muassa lapsiluku.

Viimeksi päivitetty 10.9.2020

Useimpien suomalaisten vanhempien mielestä lapsia on valmis aloittamaan päiväkodissa noin 1,5–2-vuotiaana. Tämä selviää Kelan tuoreesta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin äitien ja isien kokemusta lasten sopivasta hoitoonmenoiästä.


 


Kaikista äideistä 42 % ja isistä 39 % oli sitä mieltä, että sopiva ikä on 1,5–2 vuotta.

Lähes yksimielisiä vanhemmat ovat siitä, että alle vuoden ikäinen lapsi ei ole vielä valmis päivähoitoon: vain 3–5 % piti alle vuoden ikää sopivana ikänä aloittaa päivähoito.

Nykyisen järjestelmän mukaan vanhempainvapaa päättyy lapsen ollessa noin 9–10 kuukauden ikäinen, joten tämän toteuttamiseksi lähes kaikilla lapsilla jomman kumman vanhemman on jäätävä hetkeksi kotiin kotihoidontuella.

Äidin koulutus vaikuttaa mielipiteeseen sopivasta iästä

Mitä korkeammin koulutettu äiti oli, sitä todennäköisemmin hän ilmoitti varhaisen iän sopivaksi hoitoon menolle: ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista äideistä noin kolmannes piti jo 1–1,5 vuoden ikää sopivana.

Peruskoulun tai toisen asteen tutkinnon suorittaneista äideistä puolestaan lähes 40 % oli sitä mieltä, että sopiva ikä aloittaa kodin ulkopuolisessa hoidossa on 2,5 vuotta tai sitä korkeampi.

Isien kohdalla koulutus ei merkittävästi vaikuttanut näkemykseen sopivasta päiväkodin aloitusiästä.

Mitä useampi lapsi, sitä myöhemmin päiväkoti aloitetaan

Tutkimuksen mukaan myös perheen lapsiluku vaikuttaa siihen, mitä vanhemmat ajattelevat sopivasta iästä aloittaa piväkodissa. Yksilapsisten ja monilapsisten äitien näkemykset eroavat sangen paljon toisistaan:

”Yksilapsiset äidit ovat muita useammin valmiita laittamaan 1,5-vuotiaan ja sitä nuoremman lapsen varhaiskasvatukseen. Heistä runsas neljännes (26%) oli tätä mieltä, kun vastaava osuus muilla äideillä oli noin 20 prosenttia”, Kelan tutkimusblogissa todetaan.

Mikäli lapsia on perheessä neljä tai useampi, sopivaksi mielletty ikäraja nousee merkittävästi.

”Monilapsisten perheiden äidit taas ovat muita selvästi useammin sitä mieltä, että lapsen tulisi olla vähintään 3-vuotias aloittaessaan kodin ulkopuolisessa hoidossa. Äideistä, joilla on vähintään neljä lasta lähes puolet (47 %) on tätä mieltä. Vastaava osuus 1-lapsisista äideistä on 10 prosenttia”, Kelan tutkimusblogi kertoo.

Myös isillä sama vaikutus oli havaittavissa: mitä useampia lapsia perheessä on, sitä myöhäisemmin heidän ajateltiin olevan sopivassa iässä hoidon aloittamiseen.

Lähde: Kelan tutkimusblogi

Liity keskusteluun Vau.fi Foorumilla! Kerro mikä on sinun mielestäsi hyvä ikä päiväkodin aloittamiseen!

Mitä mieltä olet artikkelista?