Korona on vähentänyt perheellisten parien seksihaluja. Kun totutut rutiinit ovat katkolla, arjen kuormittavuus on lisääntynyt ja virikkeet vähentyneet, seksikään ei maistu entiseen tapaan. Asiantuntija kertoo vinkit, joilla halukkuuden saa taas nousuun.

Viimeksi päivitetty 12.4.2020

Koronakriisi on laskenut suomalaisten seksihaluja, ja erityisesti tämä näkyy lapsiperheellisten parien kohdalla. Eniten seksi on vähentynyt 35-49-vuotiailla, pääkaupunkiseudulla elävillä sekä kotiäideillä ja -isillä. Koronan vaikutuksia seksielämään selvitettiin Huippukiva.fi:n Taloustutkimuksella teettämässä kyselytutkimuksessa.


MAINOS | PAMPERS: Mitä kosketus merkitsee vauvalle?


 

Seksuaali- ja pariterapeutti Maija Astikainen uskoo, että yksi merkittävä syy seksin määrän vähenemisen taustalla on rutiinien puute. Arjen rutiinit ovat tärkeitä niin lapsille kuin aikuisillekin, ja niiden puuttuessa perheissä aletaan helposti lipsua aikatauluista ja päiväohjelmasta. Normaali arjen pyörittäminen herpaantuu ja ihminen passivoituu – myös seksin saralla. Uusi, kaoottinen arki vie mehut aikuisista, eikä seksi houkuta.

”Virikkeellisen ympäristön ylläpitäminen lapsille sekä koulutyön ohjaaminen koululaiselle vievät todella paljon energiaa. Siihen päälle vielä omat työt ja kotityöt, niin aika tyhjiin puristettuja ovat vanhemmat. Lapset riitelevät tekemisen puutteen vuoksi, ja aikuisillakin tulee sanaharkkaa. Parisuhteen yhteen hiileen puhaltamisen tunne katoaa. Illalla on niin poikki kaikista päivän haasteista, ettei jaksa ajatellakaan seksiä”, Astikainen kuvailee arkea, joka on nyt varmasti hyvin tuttua monessa perheessä.

Etätyön haasteet lisäävät ristiriitoja

Etätyöläisten kohdalla ristiriitoja voi aiheuttaa tunne siitä, etteivät mahdollisuudet työtehtävien hoitamiseen mene tasan puolisojen välillä.

”Jos ei voida sopia riittävästä ajasta kummankin tehdä työtehtäviä kotona kaiken hullumyllyn keskellä, se voi aiheuttaa ikävää fiilistä ja katkeria tunteita, jotka vievät hetkellisesti pareja kauemmaksi toisistaan”, Astikainen toteaa.

Virikkeiden puute heijastuu seksielämään

Kontaktit ulkomaailmaan ovat tärkeitä niin lapsille kuin aikuisillekin. Kun perheet joutuvat oleilemaan jatkuvasti kotona vain toistensa seurassa, ulkopuoliset virikkeet putoavat minimiin. Lapset kaipaavat kavereitaan, isovanhempiaan, tuttuja opettajia tai päiväkotiryhmää ja niiden tuomaa virikkeellistä toimintaa.

Aikuiset puolestaan kaipaavat työkavereitaan ja yhteisöllisyyttä, porukkaan kuulumisen tunnetta. Toki perheessäkin vallitsee yhteenkuuluvuudentunne, mutta se on erilainen – Astikaisen mukaan jokaiselle on tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi myös perheen ulkopuolella.

”Virikkeet pitävät mielen virkeänä. Innostuneisuus pitää yllä toimintatarmoja ja innokkuutta, ja se heijastuu myös seksiin. Ihminen kyllästyy helposti etenkin nykyisin, kun elämänsykli on nopeatempoinen. Jos oma mieli on alavireinen, tulee fiilis, ettei mikään innosta – ei edes seksi.”

Tartuntavaara lisää pelkoa ja ahdistusta

Koronatilanne lisää myös pelkoa ja ahdistusta tartuntavaaran tai esimerkiksi taloudellisten vaikutusten kautta. Ahdistus taas vaikuttaa suoraan seksihaluihin.

”Kun kumppani työskentelee vaikka terveydenhoitoalalla, se voi tuoda pelkoa ja ahdistusta kotiin. Kumppania ei ehkä uskalleta suudella, puhumattakaan seksin harrastamisesta. Myös monet pitkäaikaissairaudet lisäävät pelkoa. Jos kumppanilla tai lapsella on jokin haastava perussairaus, pelko ja ahdistus perheissä on todella suuri”, Astikainen kuvailee.

Kun taloushuolet varjostavat, voimia ei riitä seksiin

Taloudelliset huolet ovat perheille valtava taakka. Jos yt-neuvottelut tai työpaikan menetys kohtaa toista tai molempia vanhempia, perheen elämä ja henkinen hyvinvointi voivat järkkyä syvästi. Tilanteesta seuraava epävarmuus on omiaan aiheuttamaan ristiriitoja perheessä.

”Siihen saattaa liittyä myös kykenemättömyyttä puhua kipeistä asioista ja ehkä lisäksi päihteiden käyttöä. Tämä kaikki vaikuttaa suoraan ihmisen tunne-elämään ja seksiin. Voidaan kokea, ettei ole voimia hellille tunteille ja intiimille kanssakäymiselle”, Astikainen pohtii.

Muista tärkeä vuorovaikutus

Jos koronatilanne on saanut seksielämän lässähtämään, kannattaa muistaa, että tilanne on väliaikainen ja tasoittuu, kun arki normalisoituu. Hyvään vuorovaikutukseen kannattaa silti panostaa kriisin aikanakin.

”Sanotaan, että iso osa parien välisistä seksihaasteista ja halun puuttumisesta on vuorovaikutuksen puutetta. Tunne-elämä on hyvin herkkä ja haavoittuva nyt, kun ihmissuhteisiin tulee niin paljon ylimääräistä painetta. Siksi olisikin hyvä keskustella seksistä kumppanin kanssa ilman syyttävää sävyä, rakentavasti ja molempien toiveet huomioiden”, Astikainen neuvoo.

Seksihalut hukassa? Muistakaa ainakin nämä:

Rytmi ja rutiinit. Poikkeustilankin aikana on tärkeä pitää kiinni päivärytmistä ja arjen rutiineista. Kun lapset menevät nukkumaan ajoissa, iltaan jää hieman aikuisten omaa aikaa.

Vuorovaikutus. Puhuminen on tärkeää, vaikka väsyttäisikin. Hyvää yhteishenkeä edistää se, että saatte jaettua ja purettua päivän tapahtumia ja mieltä askarruttavia ajatuksia. Myös seksistä kannattaa puhua rohkeasti.

Kosketuksen voima. Läheisyys tuo hyvänolontunnetta. Kosketuksen merkitys korostuu haasteiden keskellä. On hyvä muistaa, että vaikka väsyttäisi, seksistä saa myös voimaa ja energiaa arkeen. Seksissä vapautuu mielihyvähormoni oksitosiinia, joka voi auttaa arjen haasteista selviytymisessä.

Arvostus. Huomioikaa toisianne positiivisesti haastavassa arjessa. Kiitä puolisoasi arkeen panostamisesta, esimerkiksi hyvästä ruuasta tai joustamisesta perheen asioissa. Se lisää hyvänolontunnetta ja yhteenkuuluvuutta.

Suunnittelu. Suunnitelkaa ja sopikaa asioista etukäteen. Miettikää yhdessä, miten varmistatte esimerkiksi sen, että molemmilla on riittävästi aikaa työtehtävilleen. Näin seksihaluja laimentavat ristiriidat vähenevät.

Oma aika. On myös tärkeää, ettette unohda itseänne. Molempien pitäisi saada edes tuokio omaa aikaa päivittäin. Se lisää arjen voimavaroja, mikä taas osaltaan heijastuu myös seksielämään.

Mitä mieltä olet artikkelista?