Alkoholin käyttäminen kuuluu vahvasti länsimaiseen kulttuuriin, eikä sitä kannata salata lapsilta. Lasinen lapsuus -projektin koordinaattori Janne Takala pitää vanhempien kohtuullista alkoholinkulutusta tärkeänä malliesimerkkinä.

Viimeksi päivitetty 1.4.2022

Kampanja herättelee pohtimaan

Lasinen lapsuus -kampanjointi on jo vuosikymmenten vuoden ajan herätellyt vanhempia pohtimaan alkoholin käytön vaikutusta jälkikasvuun. Sivuston mukaan lapsi voi säikähtää pienenkin alkoholimäärän aiheuttamia muutoksia vanhemman käytöksessä.”Kampanjan tarkoituksena ei ole paheksua vanhempien alkoholin käyttöä, vaan provosoida vanhempia miettimään omaa alkoholinkulutustaan lapsen näkökulmasta”, A-klinikan projektikoordinaattori Janne Takala kertoo.

Vanhemmat kun eivät ”pienessä sievässä” välttämättä edes huomaa, että päihtynyt vanhempi ahdistaa lapsia.

Reaktiot yksilöllisiä

”Tekemissämme selvityksissä on tullut esiin, että lapset voivat kokea vanhempien pienenkin humaltumisen epämukavana. Lapsi saattaa esimerkiksi kokea aikuisen näkökulmasta hilpeän vapautuneen huumorin ahdistavaksi vanhempansa suusta kuultuna”, Takala huomauttaa.

Kaikki aikuiset eivät kuitenkaan lauo hilpeää juttua yhden tai kahdenkaan kaljatuopin jälkeen. Myös lapsien reaktiot ovat hyvin yksilöllisiä. Takalan mukaan on jopa mahdollista, etteivät kaikki alkoholistienkaan lapset koe vanhempien juomista ongelmallisena.

Perheriidat ahdistavat

Itse alkoholi on harvoin ongelma. Lasten näkökulmasta aikuisten muuttunut käyttäytyminen aiheuttaa mielipahaa.

”TNS Gallupilla teettämässämme tutkimuksessa aikuisväestö kommentoi oman lapsuuden perheensä alkoholinkäyttöä. Vastanneista joka neljännes piti alkoholinkäyttöä liiallisena. Tutkimuksen mukaan lapsia häiritsi eniten alkoholin aiheuttamat perheriidat”, Takala kertoo.

Lapset häpeävät humalaisia vanhempiaan

Useat tutkimukseen vastanneista myös häpesi vanhempiensa käytöstä alkoholin vaikutuksen alaisena.

”Tutkimuksessa ei määritelty liiallista alkoholimäärää laisinkaan, vaan sen arvioiminen jätettiin kokonaan vastaajien harteille”, Takala kertoo.

Äitejä paheksutaan

Useimmiten kohtuullinen alkoholin nauttiminen lasten seurassa ei pelota lapsia. Vanhemmat saattavat kuitenkin arastella alkoholin nauttimista julkisissa tiloissa, sillä varsinkin pienten lasten äitien alkoholin käyttöä paheksutaan.

”Paheksunta juontaa siitä, että meillä alkoholinkäyttöä ei ajatella sivistyneenä käytöksenä kuten Keski-Euroopassa. Meillä viinaan liittyy myyttisiä ja humoristisia piirteitä, jolloin kohtuullista käyttöä ei nähdä”, Takala huomauttaa.

Kohtuullinen käyttö malliesimerkkinä

Voidaanko sitten ajatella, että kohtuujuominen on jopa parempi vaihtoehto kuin vanhempien raivoraittius?

”Itse uskon niin, että lapsille on hyvä antaa malliesimerkkiä alkoholin kohtuullisen käytön suhteen. Silloin lapset oppivat, että alkoholia käytetään rentoutumiseen eikä humaltumiseen. Äärimmäisyydet kasvatuksessa nostavat alkoholin jalustalle epäterveellä tavalla”, Takala summaa. 

Mitä mieltä olet artikkelista?