Leikki tai ruokailuhetki voi muuttua hätätilanteeksi, jos vierasesine tukkii vauvan hengitystiet. Sara Kivisaaren ja Roosa Rantalan tekemä esite kertoo, mitä tehdä, jos alle 1-vuotias menee elottomaksi.

Kun vauva alkaa liikkua itsenäisesti, on tärkeää, että tämän ympäristö on turvallinen. Vauvaa pitää myös vahtia tarkasti, eikä häntä saa jättää hetkeksikään yksin esimerkiksi kylvyn tai hoitopöydällä olon aikana. Vauvalle ei myöskään tule antaa leluja, joissa on tukehtumisvaaran aiheuttavia pieniä osia.


 


Parhaastakin vahtimisesta huolimatta joskus käy niin, että vauva joutuu vaaratilanteeseen. Vakavimmillaan tilanne voi johtaa lapsen elottomuuteen. Useimmiten syynä on hapen saannin estyminen. Vauvan ja lapsen elvytystilanteet ovat harvinaisia, mutta jokaisen vanhemman olisi syytä tietää, miten toimia, jos tilanne osuu kohdalle.

Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat Sara Kivisaari ja Roosa Rantala halusivat lisätä vauvaikäisten lasten vanhempien tietoa siitä, miten toimia, jos lapsi joutuu vaaratilanteeseen ja tarvitsee elvyttämistä. Tätä varten he loivat opinnäytetyönään esitteen alle 1-vuotiaan lapsen elvytyksestä.

Ensiapuohje alle 1-vuotiaalle

Jos vierasesine tukkii vauvan hengitystiet eikä yskiminen auta, vauvalle kehittyy nopeasti hapenpuute. Toimi tällöin seuraavasti:

1.Aseta vauva syliisi niin, että vauvan pää on polviesi päällä ja kasvot osoittavat alaspäin. Tässä asennossa lyö vauvaa napakasti lapaluiden väliin viisi kertaa. Jos vierasesine ei irtoa, soita numeroon 112.2. Jatka ensiapua puristusotteella. Käännä vauva sylissäsi selinmakuulle ja paina tätä rintalastan päältä niin, että rintalasta joustaa alaspäin. Purista sormillasi viisi kertaa, älä käytä paljon voimaa. Jatka lyöntejä lapaluiden väliin ja rintakehän puristuksia vuorotellen niin kauan, että vierasesine irtoaa.

3. Jos vauva muuttuu elottomaksi eli ei hengitä eikä reagoi, aloita elvytys. Aseta vauva kovalle alustalle ja ojenna tämän päätä taaksepäin samalla, kun toisella kädellä nostat varovasti vauvan leukaa ylöspäin. Voit tukea pään asentoa laittamalla vaatteen vauvan hartioiden alle. Jos vauvan suussa on eritteitä, puhdista suu.4. Laita suusi tiukasti vauvan suun ja nenän ympärille ja puhalla hitaasti viisi kertaa. Seuraa vauvan rintakehän nousua. Puhallusten jälkeen paina kahdella sormellasi 30 kertaa vauvan rintalastan alaosasta. Painallusten syvyys on alle 1-vuotiaalla noin 4 cm. Tämän jälkeen puhalla kaksi kertaa ja jatka 30 painalluksella. Jatka elvytystä, kunnes ambulanssi saapuu.

Jos vauva hengittää, elvytystä ei tarvita

Kun vauva on eloton eikä hengitä, kiireellisin ja keskeisin asia on hengityksen ja verenkierron turvaaminen elvyttämällä. Jos vauva hengittää muttei reagoi, hän on tajuton, eikä elvytystä tarvitse aloittaa. Tällöin tärkeintä on turvata hengityksen jatkuminen ja seurata vauvan vointia, kunnes apu saapuu paikalle.

Jos vauvan elottomuus ei johdu hengitysteiden tukkeutumisesta, elvytykseen tulee edetä nopeammin. Tällöin ei tehdä lyöntejä lapaluiden väliin eikä rintakehän puristuksia, vaan olennaista on soittaa hätänumeroon ja aloittaa elottoman vauvan painelupuhalluselvytys. Jos paikalla on vain yksi auttaja, elvytys tulee aloittaa ensin ja soittaa hätänumeroon vasta sitten.

Hätätilanteen sattuessa toimi näin

Pysähdy ja tee tilannearvio. Havainnoi, mitä on tapahtunut, mitä pitää tehdä ja onko syytä soittaa hätänumeroon.

Tarkista hengitys. Jos vauva ei reagoi puheeseen tai herättelyyn, tarkista, hengittääkö hän. Tunnustele mahdollista ilmavirtaa laittamalla korva vauvan suun ja nenän eteen.

Tarkista myös pulssi. Alle 1-vuotiaan kohdalla se tehdään olkavarren sisäpuolelta. Älä käytä pulssin tunnusteluun yli 10 sekuntia.

Selvitä, onko kyseessä vierasesine. Jos tukehtumisen oireet ovat alkaneet äkillisesti vauvan leikkiessä tai ruokaillessa, on todennäköistä, että vierasesine tukkii hengitystiet. Vierasesineestä kertoo yskiminen, kakominen, sisäänhengityksen vaikeutuminen ja se, että normaali ääntely ei onnistu.

Anna vauvan yskiä. Jos vauva on tajuissaan, älä yritä poistaa vierasesinettä sormella kaivamalla – se voi pahentaa tilannetta. Anna vauvan yskiä – se voi riittää irrottamaan vierasesineen. Tällöin jatkohoidoksi riittää vauvan voinnin seuranta.

Sara Kivisaaren ja Roosa Rantalan opinnäytetyönään tekemä esite alle 1-vuotiaan elvytyksestä.

Lähde ja kuvat: Sara Kivisaari, Roosa Rantala: Alle 1-vuotiaan elvytys -esite lasten vanhemmille

Mitä mieltä olet artikkelista?