Tuoreen jättitutkimuksen mukaan kotisynnytys on yhtä turvallinen vaihtoehto kuin synnyttäminen sairaalassa. Alankomaissa tehtyyn tutkimukseen käytiin läpi 530 000 synnytystä.

Viimeksi päivitetty 17.4.2009

Kaikki hyvin.
Tutkimus käynnistettiin Alankomaissa sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, että maassa kuolee lapsia synnytyksen aikana tai heti sen jälkeen enemmän kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Ajateltiin, että kotisynnytykset saattaisivat olla yhtenä syynä, sillä Alankomaissa naisia rohkaistaan synnyttämään kotona. Kolmannes maan synnytyksistä onkin kotisynnytyksiä.
Tutkimuksessa verrattiin kotona ja sairaalassa tapahtuneita kätilön avustamia “vähäisen riskin” synnytyksiä. Äiti tai lapsi ei kuollut tai saanut kotona vakavia komplikaatioita yhtään useammin kuin sairaalassa.
Jos synnytyskomplikaatioita ilmeni, kotona synnytyksen aloittaneet tutkimukseen osallistuneet naiset siirrettiin sairaalaan. Näissäkään tapauksissa naiselle tai lapselle ei koitunut vaaraa sen enempää kuin niille, joiden synnytys alkoi sairaalassa.
Pätevä kätilö tarvitaan
Tutkijat korostivat pätevän ja koulutetun kätilön tärkeyttä kotisynnytyksissä: Heillä on tarpeeksi tietoa ja taitoa huomata, milloin synnytyksen voi turvallisesti saattaa loppuun kotona ja millaisessa tilanteessa siirto sairaalaan on tarpeen.
Suomalainen synnytyskäytäntö on hyvin sairaalakeskeinen. Kätilö ja kotisynnytyksestä gradun tehnyt terveystieteiden maisteri Maija-Riitta Jouhki kertoo, että kotisynnytyksen valinneita suomalaisia naisia yhdistää käsitys synnytyksestä luonnollisena tapahtumana, ja että kotisynnyttämistä voi pitää eräänlaisena kapinana medikalisoitunutta äitiyshuoltoa kohtaan.
Kotisynnytykseen ei tarvita Suomessa lupaa, mutta ongelmaksi usein muodostuu kätilön saaminen mukaan synnytykseen. Vain yksityiset kätilöt osallistuvat kotisynnytyksiin ja hekin kitsaasti vastuukysymysten takia: Kenen niskoille vieritetään syy, jos jokin synnytyksessä menee pieleen?
Myös sairaalakuljetus pullonkaulana
Kotisynnytysten pullonkaula on Jouhkin mukaan myös sairaalakuljetus, sillä etäisyydet Suomessa voivat kodin ja sairaalan välillä olla pitkät. Miten varmistaa, että äiti saadaan ajoissa hoitoon hankaluuksien ilmetessä?
Jouhki muistuttaa, että normaalisti edenneistä synnytyksistä viidessä prosentissa esiintyy komplikaatioita kuten istukan ennenaikaista irtoamista, voimakasta verenvuotoa ja sikiön hapen puutetta.
Suomessa kotona syntyy kymmenisen lasta vuodessa.
Lähteet:
Tutustu:
Lue myös:
Lue lisää synnytyksestä:
Mitä mieltä olet artikkelista?