Miehisyyttä on aikaisemmin mitattu kovuudella, itsenäisyydellä ja aggressiivisuudella. Tulevaisuudessa mieheys saattaa olla toista. Yhä useampi mies pitää pehmeää isyyttä miehekkäänä.

Viimeksi päivitetty 10.11.2011

Guardian-artikkelissa William Leith esittää, ettei traditionaalinen mies enää sovi nykyiseen maailmaan. Esimerkiksi työelämässä vaaditaan useiden tehtävien päällekkäistä hoitamista, jossa naiset ovat tutkitusti miehiä parempia.Tilastollisesti naisilla on Suomessa parempi koulutus kuin miehillä. Ei ole enää tavatonta, että juuri perheen äiti löytää helpommin töitä kuin isä.

”Varsinkin nuorten miesten on vaikea työllistyä. Jos lapsi saadaan nuorena, koti-isyys on yksi keino välttää työttömyyttä, jos se sopii miehen arvomaailmaan”, THL:n erikoistutkija Johanna Lammi-Taskula huomauttaa.

Vaikka miehisyyden muutoksessa on kyse maailman muuttumisesta, mies muuttuu myös omasta halustaan. Isyystukija Johanna Mykkänen esittää, että useat miehet ovat itse löytäneet syvän merkityksen lapsen kanssa olemisesta.

Lue myös: Näinkö muka hyväksi vanhemmaksi?

Isyyden mullistuksia

Miehisyys on muuttunut nimenomaan isyyden osalta. Siinä missä naiset ottivat vielä parikymmentä vuotta sitten päävastuun lastenkasvatuksesta, yhä useampi isä on ottamassa omasta tahdostaan tai käytännön pakosta isyyden omaksi tehtäväkseen.

”Naiset ovat kodin ulkopuolella töissä yhtä lailla kuin miehetkin. Miesten on ollut pakko ottaa vastuuta, kun naiset eivät enää suostu hoitamaan kaikkea yksin. Monet miehet ovat kuitenkin oivaltaneet, mikä merkitys kotona olemisella on”, Mykkänen kertoo.

Muutos näkyy selkeästi koti-isien määrässä. Leith mainitsee Guardian-artikkelissaan, että koti-isyys on kymmenkertaistunut Englannissa tällä vuosituhannella.

Suomessa vuonna 2009 kotihoidon tukea nosti 5896 isää, mikä tekee 5,1 prosenttia kaikista tuensaajista. Osuus on noussut kymmenessä vuodessa yhdellä prosenttiyksiköllä. Koti-isät saattavat tosin piileskellä tilastojen takana.

”Hoidan tällä hetkellä kahta lastamme, kun vaimoni käy töissä, mutta tuet tulevat vaimoni nimissä”, jyväskyläläinen koti-isä kertoo.

Isien työttömyysprosentti on Suomessa 10 prosentin luokkaa, jota sitä suurempi salaisien koti-isien määrä ei voi olla.

Lue myös: Osaan hoitaa lapseni itse

Miehekäs pehmoisyys

Miehet eivät halua olla apuäitejä. Vaikka isän ja äidin tehtävät saattavat ulkoisesti muistuttaa toisiaan, on isyydessä kyse muusta kuin äitiydestä.

”Laajoista tutkimuksista löytyy viitteitä siitä, että isät ovat toiminnallisempia kuin äidit. He haastavat lapsia, tekevät lapsen kanssa paljon erilaisia asioita, pelaavat älykkyyteen liittyviä pelejä ja harrastavat urheilua”, isyystutkija Johanna Mykkänen kertoo.

On olemassa näyttöä siitä, että aktiivisten isien lapsilla on paremman ongelmanratkaisukyvyt kuin äitien kanssa kasvaneilla lapsilla.

”Isyys eroaa äitiydestä paljonkin juuri siinä, miten isä ratkoo ongelmia ja minkälaisia vastuita isä antaa lapsille. Isät hakevat yleensä ratkaisua ongelmiin. He pyrkivät asioissa eteenpäin. Naiset pohtivat enemmän ja kartoittavat tilannetta”, Mykkänen huomauttaa.

Lue myös: Isän hameen helmoissa

Miehen tulevaisuus on kotona

Naiset parantavat jatkuvasti koulutustasoaan ja näin ollen myös asemiaan työmarkkinoilla. Onko miehen tulevaisuus kotona lapsia hoitamassa kun taas äiti tekee uraa?

”Ei ole odotettavissa ainakaan lähitulevaisuudessa suurta vallankumousta. Korkeakoulutetut naiset kuuluvat usein keskiluokkaan. Huippupalkat ovat edelleen miehillä”, Lammi-Taskula sanoo.

Suurimmat mullistukset tapahtuvat mieheyden sisällä. Mykkäsen arvio on, että koti-isien määrä kasvaa tulevaisuudessa.

”Kun tämän päivän sitoutuneiden isien lapset kasvavat, heillä on varmasti toisenlainen käsitys isyydestä kuin tämän päivän vanhemmilla. Ja toisaalta ne pojat, joilla ei ole ollut läsnäolevaa isää, saattavat haluta paikata tätä omalta osaltaan aikuisina”, Mykkänen pohdiskelee.

Yksi ongelma isyyden tiellä kuitenkin on. Työelämä.

”Rakenteet laahaavat perässä. Koti-isyys olisi jo nyt yleisempää, jos lainsäädäntö ja työpaikat antaisivat miehen kotona olemisella enemmän vihreää valoa”, Mykkänen sanoo.

Mitä mieltä olet artikkelista?