Joskus vauva on avustettava kohdusta esimerkiksi tilanteessa, jossa äiti on jo kovin uupunut pitkään ponnistettuaan. Apuvälineenä voidaan käyttää esimerkiksi imukuppia. Joskus välilihan leikkaaminen, eli episiotomia, voi olla tarpeen. Elektiivinen sektio suunnitellaan etukäteen. Akuutti keisarileikkaus tehdään lyhyellä varoitusajalla.

Viimeksi päivitetty 12.11.2007

Episiotomia


 


Episiotomia tarkoittaa välilihan leikkausta, jota ei tarvitse tehdä kaikille naisille. Kuinka rutiininomaisesti välilihan leikkauksia tehdään, vaihtelee kätilö- ja sairaalakohtaisesti. Siksi voi olla viisasta ottaa asia puheeksi synnytyssairaalassa, jossa aiot synnyttää, sekä keskustella asiasta kätilön kanssa. Joskus lapsen tila vaatii, että hänet saadaan mahdollisimman nopeasti ulos. Silloin välilihan leikkaus tehdään äidin omista toiveista riippumatta. Leikkauskohta puudutetaan ennen toimenpidettä.

Imukuppi tai pihdit

Pihtien käyttö on Suomessa erittäin harvinaista. Imukuppia tai pihtejä käytetään kun lapsi täytyy saada nopeasti pois kohdusta tai jos nainen on kovin uupunut ja on ponnistanut pitkään. Kuppi kiinnitetään lapsen päähän alipaineen avulla. Parin minuutin kuluttua äiti voi alkaa ponnistaa ja samanaikaisesti synnytyslääkäri avustaa vetämällä imukupin kahvasta.

Lapsi, joka syntyy imukupin avulla, voi saada mustelman ja turvotusta päähänsä. Nämä kuitenkin häviävät muutamassa päivässä. Pihdit koostuvat kahdesta osasta, jotka erikseen viedään emättimeen ja laitetaan lapsen pään ympärille. Ulkopuolella ne lukitaan eräänlaiseksi kahvaksi. Synnytyslääkäri vetää kahvasta samalla kun äiti ponnistaa.

Muista, että imukuppia tai pihtejä käytetään sinun ja lapsesi auttamiseksi. Sinulla on luonnollisesti oikeus tietää, mitä tehdään ja miksi.

Keisarileikkaus

Keisarileikkaus on myös yksi tapa synnyttää. Se voi olla upea synnytyskokemus, jos olosuhteet ovat tehty parhaiksi mahdollisiksi. Elektiivisessä eli suunnitellussa keisarileikkauksessa päivämäärä ja kellonaika on päätetty ja kaikki ovat siihen varautuneet. Akuutti eli kiireellinen keisarileikkaus tehdään erittäin nopeasti, lyhyellä varoitusajalla.

Suunniteltu keisarileikkaus

Suunniteltu keisarileikkaus tehdään esimerkiksi sikiön perätilan tai raskausmyrkytyksen takia, jos lantio on ahdas, jos istukka sijaitsee edessä ja on peittänyt kohdunsuun, tai kun keisarileikkaus on paras ratkaisu lapselle tai äidille.

Suunniteltuun keisarileikkaukseen on aina jokin lääketieteellinen syy. Tavallisesti suunniteltu keisarileikkaus tehdään 7 päivää ennen laskettua aikaa ja sairaalaan saavut leikkauspäivän aamuna. Sinulla on mahdollisuus keskustella anestesialääkärin kanssa puudutusmenetelmistä: yleisanestesia, nukutus (olet unessa), spinaali- tai epiduraalipuudutus (olet hereillä ja tilanteessa mukana).

Spinaali- ja epiduraalipuudutukset ovat yleisimpiä suunnitelluissa keisarileikkauksissa. Kätilö ja synnytyslääkäri antavat tietoa toimenpiteestä ennen ja jälkeen operaation.

Toimenpidepäivänä sinulle laitetaan katetri virtsarakkoon. Keisarileikkauksessa lapsi on syntynyt noin 5 minuutin kuluttua toimenpiteen aloittamisesta. Leikkaushaavan ompelu lapsen syntymän jälkeen saattaa kestää noin 30 minuuttia. Leikkauksen jälkeen toimitaan mahdollisuuksien mukaan kuten tavallisessakin synnytyksessä. Jos olet hereillä, saat lapsen heti viereesi. Jos sinut on nukutettu, isä saa lapsenne syliinsä ja voi näin aloittaa tutustumisen uuteen perheenjäseneen.

Äitiä tarkkaillaan heräämössä pari tuntia. Vauva voi käydä siellä ensi-imetyksellä. Sen jälkeen menette vuodeosastolle. Isällä on mahdollisuus olla koko ajan vauvan kanssa.

Akuutti keisarileikkaus

Synnytyksen aikana voi ilmaantua tilanteita, jolloin tulee kiire saada lapsi ulos kohdusta. Niissä tilanteissa asetetaan lapsen tarpeet äidin tarpeiden edelle. Ne synnyttäjät, joilla ei ole puudutusta, voivat saada esimerkiksi spinaali- tai epiduraalipuudutuksen.

Jos keisarileikkaus on tehtävä erittäin nopeasti, se tehdään yleisanestesiassa (nukutuksessa). Akuutti keisarileikkaus voi vaikuttaa melko dramaattiselta, koska asioiden täytyy tapahtua nopeasti. Usein henkilökunnalla on vain vähän aikaa antaa yksityiskohtaista tietoa toimenpiteestä. Tämä voi tuntua hämmentävältä ja jopa pelottavalta, erityisesti isästä.

Leikkauksen jälkeen sekä isä että äiti saavat täydellisen selostuksen tehdystä toimenpiteestä. Leikkauksen jälkeen äitiä seurataan pari tuntia heräämössä. Jos äiti on nukutettu, isä ja lapsi viettävät ensihetket yhdessä ja odottavat äidin heräämistä.

Joskus tuore isä jää vauvan kanssa kahden, eikä tiedä, kuinka vastasyntynyttä käsitellään. Isä saattaa myös olla levoton ja huolissaan äidin voinnista. Jos näin käy, älä arastele kysyä neuvoja. Pyydä myös ruokaa ja juotavaa, jos olet nälkäinen ja janoinen.

Äideillä, jotka ovat läpikäyneet akuutin keisarileikkauksen, on usein negatiivisempi synnytyskokemus kuin niillä, jotka ovat synnyttäneet normaalin alatiesynnytyksen tai synnytys on tapahtunut etukäteen suunnitellulla keisarileikkauksella. Se on varsin ymmärrettävää. Onneksi synnytysosastolla on mahdollisuus keskustella henkilökunnan kanssa synnytyksen kulusta ja analysoida kokemustaan.

Ennen kotiinlähtöä sinulla on vielä mahdollisuus keskustella sinut leikanneen lääkärin ja sinua hoitaneen kätilön kanssa tapahtuneesta. Jos vielä myöhemmin kotona herää kysymyksiä, voit ottaa uudelleen yhteyttä synnytyssairaalaan tai neuvolaan. Keisarileikkaus on suuri leikkaus ja komplikaatioriskit ovat luonnollisesti suuremmat kuin alatiesynnytyksessä.

 

Mitä mieltä olet artikkelista?