Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.

Viimeksi päivitetty 2.9.2020

Arvonnan järjestäjä:

[***]Arvonnan toteuttaja:

Vau Family Oy
Ruoholahdenkatu 14
00180 Helsinki.
Y-tunnus 3152954-8

Myöhemmin ”Järjestäjä” ja ”Toteuttaja”

1. Järjestäjä tarjoaa palkinnon ja vastaa sen toimittamisesta voittajalle/voittajille sekä arpajaisveron maksusta. Toteuttaja julkaisee arvonnan sivustolla www.vau.fi tai Vau.fi:n hallinnoimalla sosiaalisen median tilillä.

2. Osallistumisoikeus: Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Yksityishenkilöt voivat osallistua arvontaan vain kerran. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

3. Arvontaan osallistuminen tapahtuu arvonnan yhteydessä erikseen kerrotulla tavalla.

4. Arvonnan Järjestäjä ja Toteuttaja voivat hylätä ja poistaa minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Toteuttaja pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Toteuttajalla on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

4. Mikäli arvonta järjestetään toteuttajan sosiaalisen median kanavissa, Instagramilla ja Faccebookilla on vastuuvapaus kilpailusta. Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin, Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin, Facebookin tai vastaavan median.

5. Arvonnan suorittaa arvonnan Toteuttaja viimeistä osallistumispäivää seuraavan viikon kuluessa.

6. Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

7. Arvonnan päätyttyä voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Ellei voittajaa tavoiteta 5 arkipäivän sisällä ilmoittamisesta tai muussa kohtuullisessa ajassa palkinnon luonne huomioon ottaen, Toteuttajalla on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

8. Järjestäjällä ja Toteuttajalla on oikeus julkaista voittajan nimi tai nimimerkki hallinnoimillaan sivustoilla ja sosiaalisen median tileillä.

9. Järjestäjä ja Toteuttaja varaavat oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan julkaisun yhteydessä.

10. Järjestäjä ja Toteuttaja eivät ole vastuussa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä vioista tai muista syistä, jotka saattavat estää tai haitata henkilön mahdollisuutta osallistua tähän kilpailuun.

11. Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Katso tästä tarkemmin tietosuojaselosteemme. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta rastittamalla kohta ”Haluan tilata uutiskirjeen”.

Mitä mieltä olet artikkelista?