Jokainen tarvitsee joskus lastenhoitoapua. Jos mummit ja kummit eivät innostu lapsenlikaksi, voi perhe palkata lapselle kotiin hoitajan. Tavallisesti hoitoapua palkataan tilapäiseen tarpeeseen, mutta yksityinen lastenhoitaja voi joskus olla myös kokopäiväinen ratkaisu.

Viimeksi päivitetty 14.12.2010

  

Hyvän hoitajan kanssa lapsi viihtyy. (kuva: iStockphoto)

Lyhytaikaiseen tarpeeseen lastenhoitajan saa esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitovälityksen kautta. Myös erilaiset kotipalveluyritykset tarjoavat tilapäistä lastenhoitoa perheille. Tavallisesti hoitaja täytyy tilata kerrallaan vähintään kahdeksi tai kolmeksi tunniksi.

MLL:n kautta tilattu lastenhoito maksaa 8,20 euroa tunnilta, sunnuntaisin tuntipalkka on kaksinkertainen. MLL toimii vain hoitajien välittäjänä, eli perhe on aina hoitajan työnantaja ja vastaa siten myös työnantajavelvoitteista. Mikäli hoitaja on yli 18-vuotias, täytyy perheen maksaa TyEL-eläkevakuutusmaksut, jos samalle hoitajalle maksetaan kuukaudessa enemmän kuin 51,57 euroa. Perhe on myös velvoitettu ottamaan hoitajalle tapaturmavakuutuksen, mikäli työpäiviä on enemmän kuin 12 vuodessa. Myös ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksut ovat työnantajan harteilla, mutta vasta silloin, kun samalle hoitajalle maksetut palkat ylittävät 1500 euroa vuodessa.

Erilaisten yksityisten hoiva- ja kotipalveluyritysten kautta ostettuna lastenhoitajan kustannukset vaihtelevat, tuntihinta voi olla esimerkiksi 25-45 euroa päivästä ja kellonajasta riippuen. Jos lastenhoitaja tilataan palveluyrityksestä, ei perheellä itsellään ole työnantajavelvoitteita.

Tilapäisen lastenhoidon kustannuksista on mahdollista saada verotuksessa kotitalousvähennystä.

Hoitaja kotiin kuukausipalkalla

Kun perhe miettii lapselle sopivaa koko- tai osapäiväistä hoitomuotoa, on vaihtoehtoina kunnallinen tai yksityinen hoito. Lapselle voi hakea hoitopaikkaa päiväkodista, perhepäivähoitajalta, ryhmäperhepäivähoidosta tai kolmiperhehoidosta. Näiden hoitomuotojen lisäksi perheellä on myös mahdollisuus palkata lapselle hoitaja kotiin. Hoitajan voi palkata myös yhdessä toisen tai useamman perheen kanssa: tällöin sama hoitaja hoitaa useamman perheen lapsia vuoroviikoin lapsiperheiden kotona.

Sopivaa hoitajaa voi hakea esimerkiksi tekemällä ilmoituksen avoimesta paikasta työvoimatoimistoon tai nettiin. Hoitajaehdokkaita perhe tapaa ja haastattelee itse. Kun sopiva hoitaja löytyy, tulee perheen ottaa yhteyttä oman asuinalueen päivähoidon ohjaajaan ja hyväksyttää valittu hoitaja työsopimussuhteiseksi hoitajaksi.

Määräyksiä hoitajan palkan suuruudesta ei ole, joten se on perheen itsensä päätettävissä. Työnantajaperhe vastaa ennakkopidätyksen ja sosiaaliturvamaksun maksamisesta sekä lakisääteisistä eläke, -työttömyys- ja tapaturmavakuutuksista.

Hoitajan kotiin palkkaamiseen saa Kelalta yksityisen hoidon tukea. Joissain kunnissa maksetaan lisäksi kuntalisää, jonka määrä voi kunnittain vaihdella huomattavasti. Kotitalousvähennystä ei myönnetä, mikäli lastenhoitokustannuksiin saadaan Kelan tai kunnan tukea.

Kuukausipalkatun hoitajan lopulliset kustannukset perheelle riippuvat siis monesta seikasta: hoitajalle maksettavasta palkasta, mahdollisen kuntalisän suuruudesta sekä lapsilukumäärästä.

Teksti: Hanna Brockman

Lähteet:
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Hoitopaikka.net
Kela

Mitä mieltä olet artikkelista?