Koronavirustilanne kuormittaa perheitä ja on saanut nämä kääntymään virtuaalisen avun puoleen. Ensi- ja turvakotien liitto on vastannut kysyntään tehostamalla verkkoauttamistaan. Matalan kynnyksen chatissa keskustellaan muun muassa jaksamisesta ja arjen hallinnasta.

Viimeksi päivitetty 3.4.2020

Koronakriisi on sulkenut perheet koteihinsa, mutta ei vähentänyt tuen tarvetta arjen kuormituksessa – päinvastoin. Ensi- ja turvakotien liitto on reagoinut tilanteeseen virtuaalisella kädenojennuksella ja tarjoaa nyt tehostettua apua verkossa. Matalan kynnyksen chattien aukioloa on laajennettu viime viikkojen aikana yhteensä yli 80 tunnilla.

Se on tullut tarpeeseen: kuluneen kahden viikon aikana liiton chat-keskustelujen määrä on moninkertaistunut. Erityisesti vauvaperheiden vanhemmat ovat turvautuneet chattiin ja hakeneet sitä kautta keskusteluapua. Lisääntynyt kotona olo on saanut ihmiset hakemaan apua myös kiristyneeseen koti-ilmapiiriin.

”Perheet ovat huolissaan arjestaan ja omasta tilanteestaan. Epävarmuus esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta ja yksinäisyys ovat lisääntyneet koronaeristyksen myötä. Olo neljän seinän sisällä ahdistaa”, kertoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Keskiössä perheen voimavarat ja arjen hallinta

Chat-keskustelujen aiheet ovat melko samoja kuin muulloinkin, mutta koronaviruksen vuoksi niiden sävy on huolestuneempi. Chatissa on keskusteltu perheen voimavaroista, arjen hallinnasta sekä vauvan unirytmistä. Vauvan selkeä vuorokausirytmi on tärkeä koko perheen jaksamisen kannalta.

Eronneet vanhemmat puolestaan ovat huolissaan lasten tapaamisten toteutumisesta koronatilanteessa. Chat-keskusteluissa on ratkottu käytännön pulmia liittyen esimerkiksi yhteistyöhön toisen vanhemman kanssa.

Älä jää yksin

Ensi- ja turvakotien liitto on huolissaan perheistä, joissa on jo valmiiksi vaikeuksia. Ongelmat saattavat kärjistyä, kun läheiset eivät voi olla apuna arjessa, ja elämä rajoittuu kotiin. Chat-avun tehostamisen lisäksi Ensi- ja turvakotien liitto aikoo ottaa käyttöön kahdenkeskiset, suojatut videopuhelut. Toive on, että niillä tavoitetaan eristyksissä olevat, apua tarvitsevat perheet.

”Lyhyelläkin keskustelulla voi olla iso merkitys jaksamiselle. Aina on mahdollista löytää yhdessä tie ulos vaikeastakin tilanteesta. Yksin ei pidä jäädä”, muistuttaa Särkelä.

Ensi- ja turvakotien liiton chat auttaa arkipäivisin kello 10-15 sekä maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 17-19. Chat-kanavia on useita. Löydät ne täältä: Matalan kynnyksen chatit

Lähde: STT Info

Mitä mieltä olet artikkelista?