Suurin osa raskauden aikaisista koronatartunnoista on oireettomia eikä vaikuta raskauteen, synnytykseen tai vastasyntyneen hyvinvointiin millään tavoin. Pre-eklampsian esiintyminen on hieman yleisempää, kun taas käynnistettyjen synnytysten määrä oli tartunnan saaneilla jostain syystä vähäisempää.

Viimeksi päivitetty 29.9.2020

Uusi ruotsalaistutkimus tuo tietoa COVID-tartunnan vaikutuksista raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen hyvinvointiin sekä äidin että lapsen osalta. Lähes kaksi kolmesta positiivisen COVID-testituloksen saaneesta odottavasta äidistä oli oireettomia taudinkantajia, ja tutkimuksissa heidän tai heidän lastensa tulokset eivät poikenneet negatiivisiksi testattujen tuloksista synnytyksen tai vastasyntyneiden terveyden osalta. Pre-eklampsia sen sijaan oli hieman yleisempää positiivisen testituloksen saaneilla odottajilla.


 


Synnyttämään tulleista naisista 5,8% (156) sai positiivisen SARS-CoV-2 -testituloksen – heistä 65% oli oireettomia taudinkantajia. Positiivisen ja negatiivisen testituloksen saaneet verrokkiryhmät eivät eronneet toisistaan millään tavoin esimerkiksi synnytystavan, verenvuotoriskin, epiduraalin käytön, ennenaikaisten synnytysten, sairaalassaolojakson pituuden tai rintaruokinnan onnistumisen suhteen. Syntyneiden lasten Apgar-pisteet ja syntymäpaino eivät eronneet toisistaan ryhmien välillä.

Synnytyksen käynnistys harvinaisempaa positiiviseksi testatuilla

Positiivisen testiryhmän naisilla oli tuntemattomaksi jääneestä syystä pienempi todennäköisyys päätyä synnytyksen käynnistykseen (18,7% todennäköisyys vs. 29,6% todennäköisyys negatiivisessa testiryhmässä) ja kohonnut todennäköisyys pre-eklampsiaan (7,7% vs. 4,3% negatiivisessa testiryhmässä).

”Yksi mahdollisuus tähän tulokseen on se, että sekä pre-eklampsia että COVID-19 vaikuttavat useisiin sisäelimiin ja voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita”, toteaa tutkimuksen pääjohtaja Mia Ahlberg.

Se, että suurin osa positiivisiksi testatuista naisista oli oireettomia, on Ahlbergin mukaan vaikuttanut mitä todennäköisimmin tutkimuksen lopputulokseen.

”Oireellisten tartunnan saaneiden määrä oli liian pieni, jotta voisimme luotettavasti arvioida onko näillä naisilla korkeampi riski komplikaatioihin. On olemassa lukuisia raportteja raskaana olevista naisista, joille on kehittynyt vaikea COVID-19 -infektio ja sen seuraukset ovat olleet hyvin vaihtelevia. Tarvitaan lisää tutkimusta, jotta voidaan päätellä miten vaikeat oireet ovat yhteydessä esimerkiksi ennenaikaisiin synnytyksiin”, Ahlberg toteaa.

Yli 2500 testattua synnyttäjää

Tutkimuksessa havaittiin myös, että SARS-CoV-2 esiintyvyys oli yleisempää matalan koulutusasteen naisilla (14,2% jos koulutusta alle 10 vuotta vs. 4,0% jos koulutusta yli 12 vuotta) ja yleisempää naisilla, jotka olivat syntyneet Afrikassa tai Lähi-Idässä (10,0%) verrattuna pohjoismaissa syntyneisiin naisiin (3,9%).

Ruotsin Karoliinisessa yliopistosairaalassa aloitettiin maaliskuussa 2020 ohjelma, jossa kaikilta synnyttämään tulleilta naisilta testattiin koronavirustartunta. Tietoja kerättiin kaikkiaan 2682 naiselta 25.3.2020–24.7.2020 välisenä aikana.

Positiivisen ja negatiivisen testituloksen saaneista naisista muodostettiin ryhmät, jotka vastasivat toisiaan esimerkiksi ikäjakauman, painoindeksin, tulotason, koulutustason, syntymämaan, tupakointitaustan, asumismuodon ja raskautta edeltäneen terveydentilan osalta.

Lähde: Science Daily

Mitä mieltä olet artikkelista?