Yleisimmät oireet olivat rokotuskohdan särky ja väsymys. Tutkimukseen vastasi yli 17 000 naista.

Viimeksi päivitetty 19.8.2021

Yli 17 000 raskaana olevalla ja imettävällä henkilöllä Amerikassa tehty COVID-19 rokotetutkimus osoittaa, että raskaana olevat tai imettävät eivät saaneet rokotuksesta sen vakavampia sivuoireita kuin ei-raskaanaolevat verrokkiryhmäläisetkään.


 


Yleisimpiä oireita rokotteesta olivat pistoskohdan särky (91%) ja väsymys (31%). Pieni joukko (5-7%) raportoi maidontulon vähentyneen rokotuksen jälkeen.

”Toivottavasti nyt kerätty tieto on yksi vakuuttava tekijä lisää, kun raskaana olevat miettivät rokotuksen ottamista. Rokotus on turvallinen ja tutkimuksemme osoittaa sen olevan hyvin siedetty. Sen sijaan opimme jatkuvasti lisää siitä, miten vaarallinen COVID-19 infektio voi olla raskauden aikana”, toteaa tohtori Linda Eckert, yksi tutkimuksen pääkirjoittajista.

Suurin osa tutkituista sai Pfizerin rokotteen

Tutkimus tehtiin tammikuussa 2021. Siinä käytettiin tutkimusryhmänä raskaana olevia, imettäviä ja naisia, jotka eivät olleet kumpaakaan. Kaikkia osallistujia pyydettiin kuvailemaan reaktioitaan koronarokotuksen saamisen jälkeen. Maaliskuuhun mennessä vastauksia kertyi 17 525 kappaletta.

Tutkimusjoukosta raskaana olevia oli 44%, imettäviä 38% ja raskautta lähiaikoina suunnittelevia 15%.

Valtaosa tutkimukseen vastanneista (62%) sai Pfizerin rokotteen ja useimmat vastaajista asuivat Yhdysvalloissa.

”En ole yllättynyt tuloksesta, mutta olen tyytyväinen siihen. Tutkimus osoittaa omalta osaltaan, että rokote on turvallinen ja hyvin siedetty myös raskaana olevien keskuudessa”, Eckert sanoo.

Lähde: Science Daily

Mitä mieltä olet artikkelista?