Äitiys näkyy polvinivelten koossa. Polvinivelten koon sekä raskauksien ja synnytysten lukumäärän välillä on selkeä yhteys: monta lasta synnyttäneillä suurimmat polvet. 

Viimeksi päivitetty 16.8.2022

Asia selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta, jossa selvitettiin raskauksien ja synnytysten yhteyttä naisten polvinivelten kokoon ja terveyteen keski-iässä.

Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan yhteistyössä toteutettu tutkimus on julkaistu vastikään Scientific Reports -tiedelehdessä.

Tulos riippumaton liikunnan määrästä, painosta ja muista tekijöistä

Havaittu yhteys raskauksien ja synnytysten sekä polvinivelteen koon välillä oli riippumaton naisten pituudesta, painosta, liikunnallisesta aktiivisuudesta, tupakoinnista tai sosioekonomisesta asemasta.

”Raskauden, imetyksen ja yleensäkin äitiyden aiheuttama biomekaaninen kuormitus näyttäisi kasvattavan polvinivelen kokoa”, tutkija Juho-Antti Junno kertoo.

 

Tutkijaryhmä on jo aiemmin osoittanut yhteyden liikunnan ja suuremman polven nivelpinnan koon kanssa.

Raskauden ja luuston terveyden yhteyttä tutkittu paljon

Raskaudella ja imetyksellä tiedetään olevan huomattavia vaikutuksia äidin hormonitoimintaan ja esimerkiksi kalsiumaineenvaihduntaan.

Suhteellisesti suuremmat polvet ovat myös terveempiä.

Raskauden yhteyttä luustoterveyteen onkin tutkittu varsin paljon, mutta aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet selvittämään lähinnä luuntiheyden lyhytaikaisia muutoksia raskauden ja imetyksen aikana.

Nyt julkaistu tutkimus osoitti, että raskaudella voi olla luustomorfologiaan pitkäaikaisia vaikutuksia.

Suojamekanismi sairauksia ja vammoja vastaan?

Luuston nivelpintojen suurempi koko voi tutkijoiden mukaan toimia suojamekanismina erilaisia niveliin liittyviä sairauksia ja vammamuutoksia kohtaan.

”Samalla tutkimusaineistolla tekemämme, vielä julkaisemattomat analyysit tukevat käsitystä, että suhteellisesti suuremmat polvet ovat myös terveempiä. Näyttää siis siltä, että äitiydestä voi pitkällä tähtäimellä olla hyötyä luustoterveydelle”, Junno toteaa.

Tutkimus perustui Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 ja sen 46-vuotisseurannan tuloksiin.

Tutkimusaineiston erityispiirteenä voidaan pitää monisynnyttäjien suurta osuutta. Lopullinen tutkimusjoukko sisälsi 815 naista, joista 47 oli synnyttänyt vähintään viisi kertaa.

Lähde: Oulun yliopisto

Tutkimusartikkeli:

Junno, J. A., Keisu, A., Niinimäki, M., Niinimäki, J., Lehenkari, P., & Oura, P. (2022). Gravidity, parity and knee breadth at midlife: a population-based cohort study. Scientific Reports, 12(1). https://doi.org/10.1038/s41598-022-16231-1

Lue myös: 

Mitä mieltä olet artikkelista?