Suomalaisten lahjoitusten avulla Nenäpäivä tekee maailmasta lapsille paremman paikan. Osallistumalla Nenäpäivään olet mukana toteuttamassa maailman lasten suuria unelmia – esimerkiksi näitä neljää.

Viimeksi päivitetty 6.11.2019

1. Jokaiselle lapselle mahdollisuus päästä kouluun

Koulutus on avain köyhyyden poistamiseen. Nenäpäivän tuella pyritään tarjoamaan mahdollisimman monelle lapselle pääsy kouluun, sillä luku- ja kirjoitustaito mahdollistaa paremman elämän. Etenkin tyttöjen koulunkäynti on paras tapa pysäyttää köyhyyden periytyminen ja ehkäistä esimerkiksi lapsiavioliittoja sekä teiniraskauksia.

Lahjoitusten turvin rakennetaan myös kouluja ja päiväkoteja. Kyläkoulut ovat tärkeitä erityisesti syrjäseuduilla, joilla pitkät etäisyydet estävät köyhien perheiden lasten pääsyn kouluun. Lisäksi lahjoitusten avulla järjestetään opettajankoulutusta ja kehitetään opintosisältöjä.

Esimerkiksi Nepalissa tuetaan Nenäpäivä-varoin Suomen Lähetysseuran työtä, jonka ansiosta Kham Magar -vähemmistöön kuuluvien lasten on mahdollisuus aloittaa koulunkäyntinsä omalla äidinkielellään. Näin yhä useampi lapsi saa mahdollisuuden käydä koulua ja oppia esimerkiksi lukemaan.

2. Lääkkeitä tappavia tauteja vastaan

Joka päivä 15 000 lasta kuolee ennen 5-vuotissyntymäpäiväänsä. Valtaosa heistä asuu kehitysmaissa ja menehtyy tauteihin, jotka olisi helposti ehkäistävissä – keuhkokuumeeseen, ripuliin, malariaan ja tuberkuloosiin. Nenäpäivän tuella lapsia rokotetaan ja lääkitään näitä tappavia tauteja vastaan sekä turvataan yhä useamman lapsen lääkäriin pääsy.

Lisäksi Nenäpäivän tuella äideille annetaan terveysneuvontaa, jonka avulla he pystyvät pitämään parempaa huolta lapsistaan ja itsestään. Avun ansiosta pystytään ehkäisemään myös synnytykseen liittyviä vaaratilanteita.

Nenäpäivän lahjoitusten turvin kunnostetaan myös elintärkeitä puhtaan veden lähteitä ja parannetaan kotitalouksien vedensaantia. Näin edistetään myös hygieniatasoa ja vähennetään sairauksien leviämistä.

Suomen Punainen Risti työskentelee Nenäpäivän tuella Myanmarissa neuvotaan ihmisiä esimerkiksi terveyteen liittyen. Punaisen Ristin kouluttamat paikalliset vapaaehtoiset opettavat syrjäisissä kylissä asuvia ihmisiä terveyteen, puhtauteen ja sairauksiin liittyen. Näin ehkäistään tehokkaasti kulkutautien leviämistä ja erityisesti lasten turhia kuolemia.

3. Kaikille maailman lapsille riittävästi ravitsevaa ruokaa

Joka neljäs lapsi maailmassa kärsii aliravitsemuksesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt maailman heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja vähäiset resurssit on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Nenäpäivän lahjoituksilla annetaan ihmisille tärkeää tietoa viljelystä ja välineitä esimerkiksi kasvimaiden perustamiseen.

Nenäpäivän tuella ihmiset saavat tietoa myös oikeanlaisista viljelymenetelmistä ja kotieläinten hoidosta. Hedelmäpuista, vihanneksista, sekä kananmunista, hunajasta ja vuohenmaidosta ihmiset saavat ravinnon lisäksi tuloja, jotka turvaavat perheiden elämää. Tarvittaessa Nenäpäivän lahjoitusten avulla tuetaan myös ihmisten välitöntä ravinnonsaantia.

Burkina Fasossa Pelastakaa Lapset tekee työtä Nenäpäivän tuella, jotta ihmiset saisivat riittävää ravintoa kuivuudesta huolimatta. Ihmisiä neuvotaan käyttämään kestäviä viljelymenetelmiä ja tarvittaessa annetaan myös apua lasten aliravitsemukseen.

4. Jokaiselle lapselle turvalliset kasvuolosuhteet

Epätasa-arvoinen kohtelu ja hyväksikäyttö rikkovat lasten oikeuksia. Lastensuojelutyötä ja lasten oikeuksien edistämistä tehdään Nenäpäivän lahjoitusten tuella monella tapaa. Esimerkiksi lainsäädäntöön pyritään vaikuttamaan niin, että se kieltäisi lapsityövoiman käytön ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikkialla maailmassa. Lisäksi Nenäpäivän tuella koulutetaan ja jaetaan tietoa, jolla parannetaan lasten oikeuksia ja hyvinvointia.

Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua töihin, naimisiin tai kadulle asumaan. Hyvinvoivat yhteisöt tarjoavat perustan turvalliselle lapsuudelle. Nenäpäivän tuella parannetaan myös aikuisten työoloja ja työehtoja sekä myönnetään pienlainoja, jotka helpottavat perheiden selviytymistä. Näin lasten ei tarvitse mennä töihin ja kantaa vastuuta perheen toimeentulosta. Lahjoitusten turvin perustetaan myös turvakoteja, joissa lapsista pidetään huolta.

Solidaarisuus tekee Nenäpäivän tuella työtä, jotta tyttöjen sukuelinten silpominen saataisiin lopetettua Keniassa Kisiin alueella, missä yli 95 prosenttia tytöistä on silvottuja. Nenäpäivän tuella koulutetaan ihmisiä silpomisen vaaroista, opetetaan tyttöjä puolustamaan omia oikeuksiaan ja tarvittaessa annetaan myös turvaa, joka voi pelastaa tytön silpomiselta.

Ole mukana auttamassa: nenäpäivä.fi

Varsinaista Nenäpäivää vietetään Ylen kanavilla ja erilaisin tempauksin 8.11. Keräys jatkuu vuoden loppuun saakka.

Nenäpäivän työ tähtää siihen, että jokaisella maailman lapsella olisi mahdollisuus hyvään elämään. Tänä vuonna Nenäpäivän varoin tuetaan lasten koulutusta, terveyttä, turvaa sekä ravinnonsaantia yhteensä 17 eri maassa Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Suomalaisten lahjoitusten turvin on onnistuttu parantamaan jo miljoonien lasten elämää. Esimerkiksi yli miljoonan lapsen koulunkäyntiä on tuettu ja yli kahden miljoonan ihmisen terveyttä on edistetty.

Mitä mieltä olet artikkelista?