Painajainen perheessä -dokumentissa kerrotaan ruotsalaisesta tapauksesta, jossa insestisyytös piinaa koko perhettä. Asiantuntijat kertovat, miten asia olisi edennyt Suomessa.

Viimeksi päivitetty 9.5.2012

Silminnäkijä esitti 18.4. dokumentin, joka on saanut useat perheet ahdistumaan. Dokumentissa sosiaalitoimi ottaa insestisyytöksen takia lapset huostaan useaksi kuukaudeksi.

Syytös lähti liikkeelle äidin siskon tekemästä lastensuojeluilmoituksesta. Perheen isällä oli tapana nukkua alastomana. Perheen tytär oli omasta aloitteestaan koskettanut isän aamuerektoitunutta penistä. Äiti oli kertonut vaivaannuttavasta tilanteesta siskolleen, joka oli puolestaan tehnyt väärän arvion tilanteesta ja ilmoittanut asian sosiaalitoimelle.

Ilmoituksen jälkeen lastensuojelu otti lapset kiireellisesti huostaan. Isä puolestaan joutui tutkintavankeuteen. Asiaa puitiin kolmessa eri oikeudessa, ennen kuin perhe sai maineensa puhdistettua.

Insestisyytöksen tutkinta Suomessa

Jos tämän päivän Suomessa ilmenisi dokumentissa esitelty tapaus, selvitykset tapahtuisivat seuraavalla tavalla:

Ilmoituksen saanut sosiaalitoimi tekisi tutkintapyynnön poliisille. Lastensuojelu puolestaan lähtisi selvittämään, onko tarvetta lasten suojelemiselle.

Poliisi voisi puolestaan tarvittaessa pyytää virka-apua Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisesta osaamiskeskuksesta.

”Osaamiskeskukselta pyydetään virka-apua etenkin silloin kun kyseessä on epäily, joka esimerkiksi lapsen nuoren iän tai kehitysviiveen vuoksi vaatii erityistä ammattitaitoa lapsen kuulemisessa”, seksuaalineuvoja ja psykologi Sini Vehkaoja Helsingin Osaamiskeskuksesta kertoo.

Osaamiskeskuksia on Suomessa yhteensä viisi. Niiden tarkoitus on kehittää ja keskittää selvityksiin liittyvää psykologista tietotaitoa kaikkialla Suomessa.

Miten selvitetään?

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus ei lähde etsimään vahvistusta epäilylle, vaan he pohtivat vaihtoehtoisia selityksiä sille, mistä epäilyssä on kysymys.

”Keräämme tarvittaessa laajastikin taustatietoja päivähoidosta, neuvolasta, koulusta ja muilta tahoilta, jotka tuntevat perheen tilanteen. Yleensä myös haastattelemme lasta. Haastattelu suoritetaan tieteellisesti testatun haastattelurungon mukaisesti”, Vehkaoja kertoo.

Lapset ovat helposti johdateltavissa. Esimerkiksi dokumentissa asiaa selvittänyt virkailija näyttää itse masturbaatioliikettä huomaamattaan. Kun tyttö toistaa liikkeen, sitä pidetään yhtenä todisteena insestille.

Osaamiskeskuksessa pyritään välttämään johdattelun sudenkuopat.

”Lausunnossa arvioidaan, mikä vaihtoehtoisista selityksistä saa eniten tukea ja millä perustein. Lausunto tehdään läpinäkyväksi, jotta sen tekijöiden ajatteluprosessia voidaan tarkastella jälkikäteen”, Vehkaoja kertoo

Myös lapsen lausunnon uskottavuus arvioidaan.

”Merkityksellistä tässä on esimerkiksi lapsen ikä, kehitystaso, epäilyn heräämisen konteksti sekä epäillyistä tapahtumista kulunut aika”, Vehkaoja kertoo.

Lapset huostaan?

Mutta entäpä lapset? Jos isää epäillään insestistä, otetaanko lapset kyselemättä huostaan? Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta.

”Lastensuojelutyö perustuu aina tekemäämme kokonaisarvioon. Katsomme sitä, onko syytteessä kyse vakavasta seksuaalirikoksesta vai epäilläänkö isää häirinnästä. On tärkeä arvioida, onko lapsella riski altistua hyväksikäytölle uudelleen”, johtava sosiaalityöntekijä Jaana Toivio Helsingin kaupungista kertoo.

Arvio muodostuu tutkimuksien ja haastattelujen perusteella.

”Teemme yhteistyötä poliisin ja osaamiskeskuksen kanssa. Kuulemme eri perheenjäseniä, ja katsomme, löytyykö epäilylle looginen selitys. Arvion perusteella katsomme, onko lapsen kehitys vaarantunut ja onko lapsen suojaamisen tarvetta. Pyrimme puuttumaan niin vähän kuin on tarpeen, ettemme aiheuta aiheetonta tuskaa”, Toivio kertoo.

Jos lastensuojelu päätyy siihen, että lapsen ei pitäisi asua insestistä epäillyn isän kanssa tutkinnan aikana, tämä ei tarkoita lasten joutumista vieraaseen ympäristöön.

”Vanhemmat voivat myös itse järjestää lapsen tilanteen turvaamisen omilla järjestelyillään. Epäilty voi esimerkiksi lähteä selvitysajaksi asumaan sukulaisten luokse. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, saattaa toinen vanhemmista lähteä turvakotiin asumaan lasten kanssa”, Toivio kertoo.

On harvinaista, että lapset otettaisiin huostaan ilman vanhempien suostumusta.

”Lapsen sijoittaminen tehdään ensisijaisesti avohuollon tukitoimipäätöksellä yhteistyössä vanhempien kanssa. Viime kädessä on mahdollista sijoittaa lapsi kiireellisesti myös vastoin vanhemman tahtoa”, Toivio kertoo.

Hutilointia Suomessa?

”Koska koulutusta ja tietoa ei ole ollut tarjolla, on lapsia aiemmin Suomessakin kuultu johdatellen ja päätöksenteko on ollut virhealtista”, psykologi Taina Laajasalo Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisesta osaamiskeskuksesta toteaa.

Virheistä on kuitenkin otettu opiksi ja tutkintaa on kehitetty.

”Osaamiskeskuksissa toimii henkilöitä, jotka ovat perehtyneet ja kouluttautuneet lasten haastattelemiseen ja epäilyn selvittämiseen liittyviin seikkoihin. Teemme myös tiivistä yhteistyötä poliisin ja lastensuojelun kanssa ja tarjoamme heille myös koulutusta. Suomessa on menty näissä asioissa paljon eteenpäin”, Vehkaoja sanoo.

Osaamisen puute johti aikaisemmin epätieteellisten menetelmien käyttöön.

”Esimerkiksi leikit eivät ole tieteellisesti kestävä tapa arvioida hyväksikäyttöepäilyn todenperäisyyttä. Anatomisia nukkeja ei enää käytetä. Ne ovat liian tulkinnan varaisia. Ei ole todettu, että nukkeleikkien perusteella voitaisiin vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä”, Vehkaoja sanoo.

Dokumentissa esillä olleet tutkintamallit eivät edusta nykyisiä suomalaisia käytäntöjä. Tosin Suomessa on aikaisemmin tehty myös huonoja selvityksiä.

”Pahimmillaan tämä on Suomessakin johtanut dokumentissa kuvatun kaltaisiin väärinkäsityksiin. Perheillä ei kuitenkaan ole syytä ahdistukseen. Vääriä epäilyjä toki syntyy aika ajoin, mutta on erittäin harvinaista, että ne johtaisivat dokumentissa nähtyihin toimenpiteisiin”, Laajasalo toteaa.

Teksti: Jarkko Uro
Kuva: Kuvankaappaus YLE Areenalta

Katso Painajainen perheessä -dokumentti YLE Areenalta

Lue myös:

Annanko lapseni adoptoitavaksi?
”Tupakoin raskausaikana”
Itsemurhan pitkät jäljet

Mitä mieltä olet artikkelista?