Mitä useampi vuosikymmen avioliiton taivalta kertyy sitä suurempi ehkäisevä vaikutus sillä näyttäisi olevan kuolleisuuteen. Tulos perustuu yhdysvaltalaistutkimukseen, jossa kartoitettiin lähes 9000 mieheltä ja naiselta, miten avioliiton kulku liittyi kokonaiskuolleisuuteen.

Viimeksi päivitetty 16.7.2009

Yhdessä vanheneminen näyttää pidentävän puolisoiden ikää.

Useissa aiemmissa tutkimuksissa yksin elävillä on todettu suurempi sairastavuus- ja kuolleisuusriski naimisissa oleviin verrattuna. Tutkimusten tulokset ovat kuitenkin usein perustuneet senhetkiseen siviilisäätyyn, eikä aviosäädyn vaihtelun merkityksestä ole juurikaan tehty selvityksiä.

American Journal of Epidemiology – lehdessä julkaistusta tutkimuksesta selvisi, että yli 40 vuotta naimissa olleilla miehillä ja naisilla oli noin 50 prosenttia pienempi kokonaiskuolleisuuden riski kuin niillä, jotka olivat olleet naimisissa alle 20 vuotta.

Myös naimaikä näytti vaikuttavan kuolleisuusriskiin, sillä teini-ikäisenä naimisiin menneillä oli suurempi kuolleisuuden vaara kuin myöhemmin avioliiton satamaan purjehtineilla. Miesten kohdalla ero pysyi merkitsevänä senkin jälkeen, kun tutkijat ottivat huomioon sekoittavia tekijöitä kuten sosioekonomiset tekijät, terveyskäyttäytymisen ja terveydentilan. Naisilla ero kuitenkin hälveni, kun sekoittavat tekijät huomioitiin.

Lisäksi eronneilla ja leskeksi jääneillä todettiin hiukan suurentunut kuolleisuusriski, mutta ero naimissa oleviin verrattuna ei ollut enää merkitsevä, kun sosioekonomiset tekijät, terveyskäyttäytyminen ja terveydentila huomioitiin. Avioeron negatiivisen vaikutuksen havaittiin myös hälvenevän muutaman vuoden kuluttua erosta.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia havaintoja siitä, että naimisissa olevat elävät pidempään. Tulosten perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että aviosäädyn yhteys kuolleisuuteen on paljon monitahoisempi kuin aikaisemmin on oletettu. Pitkän avioliiton hyöty saattaa välittyä miehillä terveyskäyttäytymiseen liittyvillä ja naisilla sosioekonomisilla tekijöillä.

Copyright 2009 Uutisplavelu Duodecim

Lähde: American Journal of Epidemiology 2009.

Mitä mieltä olet artikkelista?  

Edellinen artikkeliMiesten Selittäjäpalvelu Nro 1
Seuraava artikkeliKadonneen lapsen arvoitus
JAA