Uuden tutkimuksen mukaan narsismilla ei niinkään ole biologista pohjaa vaan se on kasvatuksen tulosta. Testaa tiedätkö, miten vanhemman kannattaa toimia

Viimeksi päivitetty 15.9.2014

Narsistisia piirteitä omaava ihminen ajattelee, että hän ansaitsee erityiskohtelua. Hän etsii syitä epäonnistumisiin muista ihmisistä, eikä pysty näkemään omaa vajaavaisuuttaan. Narsismi lisää väkivaltaista ja aggressiivista käytöstä. Myös masennuksen ja ahdistuksen riski on suurempi narsistisia piirteitä omaavalla henkilöllä.

Narsistisen käyttäytymisen ääripäässä on narsistinen persoonallisuushäiriö. 

Pienet lapset ovat itsekeskeisiä ja heillä on ylisuuret oletukset omista taidoistaan. Se kuuluu lasten luonnolliseen kehitykseen. Keskimäärin seitsemänvuotiaana lapset alkavat peilata omia tekemisiään ja itseään tarkemmin suhteessa muihin. Tässä vaiheessa joidenkin lasten kehitys lähtee narsistiseen suntaan.

Tutkimusten mukaan narsistiset piirteet ovat yleistyneet länsimaissa. On myös havaittu, että länsimaissa esiintyy enemmän narsistista käyttäytymistä kuin länsimaiden ulkopuolella. Syynä ilmiöön pidetään kasvatusta. 

Näin testi toimii!

Vihreistä vastauksesta saat pisteen. Vihreät vastaukset merkitsevät kasvatusmenetelmiä, jotka saattavat ehkäistä narsismin kehitystä lapselle.

Punaisista vastauksista saat miinuspisteitä. Ne edustavat narsismin syntyyn vaikuttavia kasvatustapoja.

Siniset vastaukset ovat puolestaan jotain siltä väliltä. Vastaukset saattavat aiheuttaa pienen riskin narsistiselle käytökselle tai niiden ei voi katsoa vaikuttavan siihen. Sinisistä vastauksista et saa pisteitä suuntaan etkä toiseen.

Huom! Kaikissa kysymyksissä ei ole laisinkaan hyvään kasvatukseen viittavia vastauksia. Näissä kysymyksissä on ainoastaan kysymys siitä, mikä kasvatustyyli vaikuttaa narsismin kehitykseen uuden tutkimuksen mukaan. Tämän testin "oikeat" vastaukset saattavat olla siis yleisen kasvatuksen kannalta juuri niitä vääriä.

Narsismin syntymekanismista ei vielä tiedetä kaikkea. Testi perustuu tuoreeseen tutkimukseen sekä tutkijoiden eri artikkeleissa esittämälle otaksunnalle.

Mikä seuraavista seikoista vaikuttaa vähiten narsismin syntymiseen?

 Vanhempi tukee lasta kaikessa ja kehuu tätä, vaikka siihen ei olisi minkäänlaista syytä.
 Vanhempi pitää avoimesti (lapsen kuullen) muiden lapsia huonosti kasvatettuina. 
 Vanhempi on poissaoleva ja tunnekylmä lastaan kohtaan.

 

Pitääkö lapselle opettaa käytöstapoja?

 Kyllä. Käytöstavat takaavat lapsen pärjäämisen muiden joukossa.
 Kyllä. Käytöstavat kuuluvat sivistyneiden vanhempien lapsille.
 Ei pidä! Muodollinen tapakasvatus estää lasta löytämästä itseään.

 

Mikä näistä on lapsen parhaaksi?

 Rajojen asettaminen.
 Vanhempi tekee aina kaiken niin kuin oma lapsi haluaa.
 Lapsen pitää antaa löytää oma tiensä, tehdä omat valintansa ja virheensä.
 Vanhempi varmistaa, että lapsi pärjää harrastuksissaan, koulussa ja saa lopulta mahdollisimman hyvän työpaikan.

 

Mikä seuraavista vähentää lapsen narsismitaipumusta?

 Vanhempien kannustava läsnäolo lapsen harrastuksissa.
 Television katselu.
 Lapselle lukeminen.
 Jatkuva kehuminen hyvistä suorituksista.

 

Vastuu lapsen teoista?

 Kun lapsi törttöilee, ei ole vanhemman tehtävä ojentaa lasta. Lapsi huomaa muiden reaktioista, ettei törttöily kannata.
 Vanhempi on aikuinen, joten lapsen törttöillessä, vanhempi ottaa vastuun. Vanhempihan on korvausvelvollinen lain silmissäkin.
 Kun lapsi törttöilee, aikuisen tehtävä on kerrata tapahtunutta lapsen kanssa. Aikuisen tehtävänä on johdattaa lapsen vastuun äärelle.

 

Miten vanhemman pitää suhtautua lapsen tunteisiin?

 Lapset yrittävät manipuloida vanhempiaan tunteilla. Siksi lasten tunteisiin pitää suhtautua kielteisesti.
 Lapsen tunteisiin pitää aina vastata lämminhenkisesti.
 Lapsen tunteita ei pidä huomioida millään tavalla. Ainoastaan vanhemman omat tunteet ovat tärkeitä.

 

Lapsen saavutukset:

 Lasta pitää kehua jatkuvasti, jotta hänen itsetuntonsa kehittyisi. Lapsella pitää myös olla harrastuksia, joissa hän pääsee loistamaan.
 Lapsen saavutuksia ei saa sivuuttaa. Lasta ei kuitenkaan saa nähdä suoritusten kautta, vaan aina omana itsenään.
 Lasta ei pidä kehua. Lapsen on opittava, että hän on tasavertainen muiden kanssa.

 

Empatian kehitys on tärkeää narsismin ehkäisemiseksi. Miten kehität lapsen empaattisia kykyjä?

 Teen kaikki asiat niin kuin lapseni haluaa.
 Otan muut ihmiset huomioon omissa toimissani.
 Hankin lapselle runsaasti ystäviä.

 

 

    

 

    

Testi perustuu seuraaviin artikkeleihin Origins of narcissism in children,  New York Post: How to Raise a Narcist, Psychology Today: How NOT to Raise a Narcist, Iltasanomat: Kasvatatko lapsestasi narsistia

Mitä mieltä olet artikkelista?